EDL.ECML.AT/LANGUAGEJOURNEY

VITAJ NA CESTE EURÓPSKYMI JAZYKMI!


Ďalšia cesta Lary – po regionálnych a menšinových jazykoch Európy

Lara sa vydáva na novú jazykovú cestu – V tejto kapitole Lara skúma fascinujúci svet regionálnych a menšinových jazykov a keďže je zvedavá, samozrejme, objavuje mnohé jazykové poklady!

Po tom, čo sa Lara počas svojej prvej cesty zoznámila so 46 „veľkými“ európskymi jazykmi, sa počas tejto cesty rozhodla preskúmať jazyky, ktoré nie sú tak známe mimo oblastí, v ktorých sa nimi hovorí. V niektorých prípadoch majú jazyky, s ktorými sa stretla, viacero dialektov. Niektoré nemajú štandardizovanú písomnú podobu alebo sa dajú vyjadriť v rôznych písmach a v niekoľkých prípadoch počet rodených hovoriacich klesá. Vo všetkých prípadoch však majú tieto jazyky hrdú tradíciu a veľmi oddané a aktívne komunity hovoriacich, ktorí sa snažia zabezpečiť, aby sa ich jazykové dedičstvo odovzdávalo ďalším generáciám.

Plagát so stromom jazykov.

Lara's language journey across Europe

Jazyky, s ktorými sa stretneš na nasledujúcich stranách, odrážajú rozmanitosť kultúr a tradícií, ktoré spoločne bok po boku existujú na našom kontinente. Niektorými jazykmi, z približne 225 jazykov európskeho pôvodu, hovoria milióny ľudí, a niektorými jazykmi len hŕstka ľudí, žiaľ, tieto jazyky pomaly vymierajú. 
Počas tejto krátkej cesty odhalíš, koľko spoločného majú európske jazyky. Z veľkej časti spadajú do troch hlavných skupín: slovanské, románske a germánske, pričom jazyky v každej skupine majú podobné korene – stáročia sa však vyvíjali samostatne, každý svojím smerom. Na tejto ceste spoznáš rozdiel medzi týmito jazykmi: rôzne abecedy (napríklad latinskú, cyrilskú, grécku, arménsku, gruzínsku) často využívajúce umelecké písmo; ako rôzne jazyky riešia tvorbu slov pre nové vynálezy a dozvieš sa aj o ich niekedy až tajomnom pôvode. Každý z týchto jazykov má svoju jedinečnú identitu a príbeh.