EDL.ECML.AT/LANGUAGEJOURNEY

Mirë se vini në një udhëtim përmes gjuhëve europiane!Gjuhët që do të hasni në faqet në vijim pasqyrojnë shumëllojshmërinë e kulturave dhe traditave që ekzistojnë krah për krah në kontinentin tonë. Disa nga rreth 225 gjuhët që janë vendase në Europë fliten nga miliona dhe të tjerat, të cilat fliten vetëm nga një pjesë e vogël e njerëzve, janë për fat të keq afër vdekjes.

Gjatë këtij udhëtimi të shkurtër, do të zbuloni shumë ngjashmëri. Gjuhët europiane kryesisht ndahen në tre kategori kryesore: sllave, romane dhe gjermanike, gjuhët brenda secilit grup kanë të njëjtat rrënjë – megjithatë, gjatë shekujve ato janë zhvilluar në drejtimet e tyre të veçanta. Do të mësoni gjithashtu për dallimet e tyre: shumëllojshmërinë e alfabeteve (të tilla si latine, cirilike, greke, armene dhe gjeorgjiane), shpesh duke përdorur shkrime artistike; si merren me krijimin e fjalëve për shpikje të reja dhe origjinën e tyre ndonjëherë misterioze. Të gjithë kanë një identitet unik dhe historinë e tyre për të treguar.