EDL.ECML.AT/LANGUAGEJOURNEY

Mirë se vini në një udhëtim përmes gjuhëve europiane!


Bitte geben Sie hier Ihren Text ein...

Lara sets off on a new language journey - On this chapter of her journey, Lara explores the fascinating world of regional and minority languages and, being inquisitive, she, of course, uncovers many linguistic treasures!

Having found out about some 46 of Europe’s mostly ‘bigger’ languages on her first journey, on this trip Lara has chosen to scratch beneath the surface and explore languages which are not so well known beyond the areas they are spoken in. In some cases the languages she encounters have several dialects, some do not have a standardised written form or can be rendered in different scripts and in several cases the numbers of native speakers are declining. In all cases, however, the languages have a proud tradition and very dedicated and active communities of speakers seeking to ensure that their linguistic heritage is passed on to future generations.

<h2>Posteri i pemës gjuhësore</h2>
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein...

Gjuhët që do të hasni në faqet në vijim pasqyrojnë shumëllojshmërinë e kulturave dhe traditave që ekzistojnë krah për krah në kontinentin tonë. Disa nga rreth 225 gjuhët që janë vendase në Europë fliten nga miliona dhe të tjerat, të cilat fliten vetëm nga një pjesë e vogël e njerëzve, janë për fat të keq afër vdekjes.

Gjatë këtij udhëtimi të shkurtër, do të zbuloni shumë ngjashmëri. Gjuhët europiane kryesisht ndahen në tre kategori kryesore: sllave, romane dhe gjermanike, gjuhët brenda secilit grup kanë të njëjtat rrënjë – megjithatë, gjatë shekujve ato janë zhvilluar në drejtimet e tyre të veçanta. Do të mësoni gjithashtu për dallimet e tyre: shumëllojshmërinë e alfabeteve (të tilla si latine, cirilike, greke, armene dhe gjeorgjiane), shpesh duke përdorur shkrime artistike; si merren me krijimin e fjalëve për shpikje të reja dhe origjinën e tyre ndonjëherë misterioze. Të gjithë kanë një identitet unik dhe historinë e tyre për të treguar.