EDL.ECML.AT/LANGUAGEJOURNEY

Välkommen till en resa genom Europas språk!


 NEW  Lara’s journey through Europe’s regional and minority languages

Lara sets off on a new language journey - On this chapter of her journey, Lara explores the fascinating world of regional and minority languages and, being inquisitive, she, of course, uncovers many linguistic treasures!

Having found out about some 46 of Europe’s mostly ‘bigger’ languages on her first journey, on this trip Lara has chosen to scratch beneath the surface and explore languages which are not so well known beyond the areas they are spoken in. In some cases the languages she encounters have several dialects, some do not have a standardised written form or can be rendered in different scripts and in several cases the numbers of native speakers are declining. In all cases, however, the languages have a proud tradition and very dedicated and active communities of speakers seeking to ensure that their linguistic heritage is passed on to future generations.

Download the book

Lara's language journey across Europe

De språk som du kommer att möta på de kommande sidorna visar på den mångfald i kultur och traditioner som lever sida vid sida på vår kontinent. Några av de 225 språk som är inhemska för Europa talas av flera miljoner medan andra, som bara talas av en handfull människor, tyvärr är på väg att dö ut.

Under den här korta resan kommer du att upptäcka många likheter. Europeiska språk kan i stort delas in i tre huvudkategorier: slaviska, romanska och germanska språk. Alla språken i varje grupp har liknande rötter, men genom århundradena har de utvecklats i sin egen riktning. Du kommer också att få reda på mer om skillnaderna mellan dem: de olika alfabetena (såsom det latinska, det kyrilliska, det grekiska, det armeniska och det georgiska), som ofta använder konstnärliga skrivsätt; hur de handskas med att skapa ord för nya uppfinningar och deras ibland mystiska ursprung. De har alla sin unika identitet och sin egen historia att berätta!