EDL.ECML.AT/LANGUAGEJOURNEY

Välkommen till en resa genom Europas språk!


Laras resa genom Europas regionala språk och minoritetsspråk

I det här avsnittet av sin resa utforskar Lara de regionala språkens och minoritetsspråkens fascinerande värld, och eftersom hon är nyfiken hittar hon naturligtvis många språkliga skatter!

Efter att ha lärt sig om runt 46 av Europas ’större’ språk på sin första resa, har Lara på den här resan valt att skrapa vidare under ytan och utforska språk som inte är så kända utanför de områden där de talas. I vissa fall har språken hon stöter på flera dialekter och varieteter, vissa har inte ett standardiserat skriftspråk eller kan återges med olika skriftsystem, och i flera fall minskar antalet modersmålstalare. I samtliga fall har dock språken en stolt tradition och mycket hängivna och aktiva talare som försöker se till så att deras språkliga arv förs vidare till framtida generationer.

Language tree poster

Laras språkliga resa genom Europa

De språk som du kommer att möta på de kommande sidorna visar på den mångfald i kultur och traditioner som lever sida vid sida på vår kontinent. Några av de 225 språk som är inhemska för Europa talas av flera miljoner medan andra, som bara talas av en handfull människor, tyvärr är på väg att dö ut.

Under den här korta resan kommer du att upptäcka många likheter. Europeiska språk kan i stort delas in i tre huvudkategorier: slaviska, romanska och germanska språk. Alla språken i varje grupp har liknande rötter, men genom århundradena har de utvecklats i sin egen riktning. Du kommer också att få reda på mer om skillnaderna mellan dem: de olika alfabetena (såsom det latinska, det kyrilliska, det grekiska, det armeniska och det georgiska), som ofta använder konstnärliga skrivsätt; hur de handskas med att skapa ord för nya uppfinningar och deras ibland mystiska ursprung. De har alla sin unika identitet och sin egen historia att berätta!