Myth or fact?

Waar of niet waar?

1. Ik heb enkel mijn moedertaal nodig.

Niet waar   Waar
Overslaan

2. Ik ben niet tweetalig/meertalig. Ik spreek maar één taal.

Niet waar   Waar
Overslaan

3. De meeste mensen ter wereld gebruiken meer dan één taal.

Niet waar   Waar
Overslaan

4. Kinderen hebben enkel Engels nodig

Niet waar   Waar
Overslaan

5. Kinderen raken in de war als ze meer dan één taal tegelijk leren.

Niet waar   Waar
Overslaan

6. Als ik een taal zelf niet (goed genoeg) kan, ben ik niet in staat om een kind te helpen bij het leren of gebruiken ervan.

Niet waar   Waar
Overslaan

7. Als leerlingen de onderwijstaal niet kennen, leren ze die het best door alleen aan die taal te worden blootgesteld - en door alleen die taal te gebruiken.

Niet waar   Waar
Overslaan

8. Als leerlingen voortdurend hun thuistaal/-talen gebruiken, leren ze minder snel de schooltaal.

Niet waar   Waar
Overslaan

9. Het is mijn taak om les te geven in taal X als vreemde taal in plaats van me bezig te houden met andere talen in mijn klas.

Niet waar   Waar