EDL.ECML.AT/QUOTES

Citas célebres

Todos estamos familiarizados con citas de celebridades en nuestros propios idiomas y culturas, pero ¿cuántas conocemos procedentes de otros lugares y en diferentes idiomas? Aquí tienes la oportunidad de descubrir la sabiduría, las verdades (o medias verdades), la creatividad, el humor y, a veces, el cinismo de varias culturas e idiomas, así como su origen. ¿Tienes alguna favorita? Nos encantaría que también aportases alguna de las tuyas.

Citas célebres

Todos estamos familiarizados con citas de celebridades en nuestros propios idiomas y culturas, pero ¿cuántas conocemos procedentes de otros lugares y en diferentes idiomas? Aquí tienes la oportunidad de descubrir la sabiduría, las verdades (o medias verdades), la creatividad, el humor y, a veces, el cinismo de varias culturas e idiomas, así como su origen. ¿Tienes alguna favorita? Nos encantaría que también aportases alguna de las tuyas.
1 
8 Cita(s)
Pages count: 1

28

Penge ødelægger næsten alt – og manglen på penge resten. Money ruins almost everything - and the lack of money the rest.

By Hans Bendix


27

Gud skabte manden før kvinden. Det er ligesom, når jeg skriver. Først laver jeg en kladde. God created man before woman. It's like when I write. First I make a draft.

By Karen Blixen, author


29

Hvad vil mennesket med det evige liv, hvis det keder sig søndag eftermiddag? What does man want with eternal life if he is bored on Sunday afternoon?

By Søren Kierkegaard


81

Hvad er ungdom? En drøm. Hvad er kærlighed? Drømmens indhold. What is youth? A dream. What is love? The content of the dream.

By Søren Kierkegaard, philosopher


26

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns. Life can only be understood by looking backward; but it must be lived looking forward.

By Søren Kierkegaard


48

Naar vi læse gamle Historier, støde vi os over Forfædrenes Skikke og Maneerer: Og, naar vore Efterkommere igien læse disse Tiders Historier, ville de maaskee finde ligesaa stor Materie til Latter. When we read old histories, we are struck by the customs and manners of our ancestors: And, when our descendants read the histories of our own times, they may as well find quite as much matter for laughter.

By Ludvig Holberg (1684 – 1754), Danish writer, essayist, philosopher and historian


9

Når man er tyve år har man løst verdensgåden. I trediveårsalderen begynder man at tænke over den og i fyrreårsalderen finder man den uløselig. When you're twenty, you've solved the world's riddle. At thirty you start to think about it and at forty you find it unsolvable.

By Johan August Strindberg


80

Forgyldning forgår, men svinelæder består. Gilding perishes, but pig leather endures.

By Hans Christian Andersen