Hunanwerthuso eich sgiliau iaith

Mae'r teclyn 'hunanwerthuso eich sgiliau iaith' yn eich helpu chi i asesu lefel eich gallu yn yr ieithoedd rydych chi'n eu gwybod yn ôl chwe lefel cyfeirio a ddisgrifir yn Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop ar gyfer Ieithoedd (CEFR). Mae'r gêm yn defnyddio grid hunanasesu CEFR. Datblygwyd y teclyn hwn gan Ganolfan Ieithoedd Modern Ewrop Cyngor Ewrop.

For webmasters: Do you want to add this tool to your website? Please click here.