Αυτοαξιολογήστε τις γλωσσικές σας ικανότητες

Το εργαλείο "αυτοαξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων" σας βοηθά να εκτιμήσετε το επίπεδο δεξιότητας στις γλώσσες που γνωρίζετε σύμφωνα με τα έξι επίπεδα αναφοράς  που περιγράφονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ). Το παιχνίδι χρησιμοποιεί το δίκτυο αυτοαξιολόγησης του του ΚΕΠΑ. Έχει αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης.