Оцініть свої мовні навички

Інструмент «Самооцінка своїх мовних навичок» допомагає вам оцінити рівень володіння мовами, які ви знаєте, відповідно до шести еталонних рівнів, описаних у Спільній європейській системі мов (CEFR). Гра спирається на таблицю самооцінки CEFR. Цей інструмент розроблений Європейським центром сучасних мов Ради Європи.

For webmasters: Do you want to add this tool to your website? Please click here.