EDL.ECML.AT/LANGUAGEDETECTIVE

Inti Ditektiv tal-lingwi?

Tista’ tagħraf il-lingwi kollha li qed jintwerew fil-logħba?

Inti Ditektiv tal-lingwi?

Tista’ tagħraf il-lingwi kollha li qed jintwerew fil-logħba?

Ara l-paġna


Dekodifikazzjoni tar-Rosetta Stone: misteru antik żvelat!

Ġieli smajt bl-istorja ta’ kif il-lingwisti ddeċifraw ir-Rosetta Stone? Dan l-artifatt antik, li ġie skopert fl-1799, kien iċ-ċavetta li permezz tiegħu bdejna nifmhu l-ġeroglifiċi enigmatiċi tal-Eġittu tal-qedem. Għalhekk, żomm sod, u ejja nippruvaw insolvu flimkien din it-taħbila lingwistika!

Ir-Rosetta Stone: meravilja multilingwali

Immaġina ssib ruħek quddiem blokka enormi tal-ġebel, daqs it-tul ta’ żagħżugħ, b’iskrizzjonijiet misterjużi mnaqqxin fil-wiċċ. Dik hija r-Rosetta Stone għalik! X’hemm daqshekk speċjali dwarha? Kellha l-istess test miktub fi tliet kitbiet differenti: ġeroglifiċi Eġizzjani, skripts Demotiċi, u Grieg tal-qedem. Dan huwa kodiċi sigriet tassew!

Id-ditektivs tal-lingwa

Bħad-ditektivs b’ħila kbira, il-lingwisti kellhom jiskopru t-tifsira ta’ kull kitba li tinsab fuq ir-Rosetta Stone. Kellhom vantaġġ bil-Grieg tal-qedem għaliex kienu diġà jifmuh. Il-vera sfida kienet fid-deċifrazzjoni tal-ġeroglifiċi u l-kitbiet Demotiċi anqas magħrufa.

Is-soluzzjoni tal-kodiċi ġeroglifika

Is-soluzzjoni tal-kodiċi ġeroglifika ma kinitx sfida faċli – għal skoperti sinifikattivi, għaddew ħafna snin ta’ studju, tqabbil, u analiżi. Wieħed mill-istudjużi l-aktar important għal dawn l-iskoperti kien Jean-François Champollion, lingwist Franċiż brillanti. Huwa studja diversi testi miktubin bl-Eġizzjan tal-qedem, inkluż ir-Rosetta Stone, u bil-mod il-mod beda jsolvi s-sistema kumplessa tal-ġeroglifika. Permezz tat-tqabbil bejn l-ismijiet Griegi msemmijin fit-test mas-simboli ġeroglifċi li jikkorrispondu għalihom, irnexxielu jiftaħ dinja ġdida ta’ għarfien dwar il-lingwa Eġizzjana tal-qedem!

Il-kitbiet Demotiċi żvelati

Il-kitba Demotika, forma ta’ kitba korsiva tal-Eġizzjan tal-qedem, ħolqot sfida akbar. Akkademiċi ħadmu bla waqfien sabiex iqabblu t-testi ta’ fuq ir-Rosetta Stone ma’ testi Demotiċi oħrajn li jinsabu fl-Eġittu. Permezz ta’ dan il-qbil diliġenti u analiżi, eventwalment, setgħu jiddeċifraw il-kitbiet, u b’hekk resquna aktar qrib tas-sigrieti tal-passat.

Il-wirt kulturali jibqa’ magħna

Grazzi għall-isforzi inkredibbli ta’ dawn l-eroj tal-lingwa, ir-Rosetta Stone saret iċ-ċavetta sabiex jiżvelaw iċ-ċivilizzazzjoni Eġizzjana tal-qedem. Permezz tagħha, stajna naqraw u nifhmu l-istejjer, it-twemmin, u l-kultura tagħhom. Illum, titqies bħala simbolu ta’ trijonf lingwistiku u tkompli tispira skoperti ġodda fil-qasam tal-Eġittoloġija.

Ir-Rosetta Stone mhix biss artefatt sabiħ iżda enigma lingwistika li ħawdet l-aqwa mħuħ matul is-snin. Tfakkarna fil-poter tal-lingwa u l-importanza tal-preservazzjoni tal-wirt kulturali. Għalhekk, jekk xi darba toħlom biex issir ditektiv tal-lingwa, ftakar fir-Rosetta Stone u ħalliha tqanqlek bil-kurżità sabiex tiskopri l-istejjer moħbija kkodifikati f’testi tal-qedem.

Id-dekodifikazzjoni t-tajjeb!