Euroopa Nõukogu peasekretäri Marija Pejčinović Burići avaldus Euroopa keeltepäeva puhul
"The European Day of Languages reminds us that learning a language is a step towards openness and respect for other cultures."
Strasbourg, 25.09.2020 – Euroopa Nõukogu algatusel ja koos Euroopa Komisjoniga tähistatakse alates 2001. aastast 26. septembril Euroopa keeltepäeva.

„Euroopa keeltepäev annab meile võimaluse väärtustada ja edendada kõiki Euroopa keeli ja kultuure. Sel aastal on erilise tähelepanu all kaasav keeleõpe, mis aitab kõigil õppijatel saavutada maksimaalseid tulemusi ning osaleda aktiivselt mitmekesises ja demokraatlikus ühiskonnaelus,“ lausus peasekretär Marija Pejčinović Burić.

Keeltepäevast

Euroopas on hinnanguliselt üle 225 põliskeele ja neile lisaks keeled, mis on siia jõudnud rändega.

Keeltepäeva eesmärgid on:

  • teavitada avalikkust keeleõppe tähtsusest, et edendada mitmekeelsust ja kultuuridevahelist mõistmist;
  • edendada Euroopa keelelist ja kultuurilist rikkust;
  • populariseerida elukestvat õpet nii koolides kui ka väljaspool koole.

Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon teevad Euroopa keeltepäeva tähistamisel tihedat koostööd.

Keeltepäeva kodulehelt leiavad kõik keelte ja keeleõppe huvilised 42 keeles infot sadade keeltepäeva sündmuste kohta, lisaks ka hulgaliselt keeltepäeva materjale ja tegevusi. Uus 2021. aasta Euroopa keeltepäevaks valminud mobiilirakendus julgustab kõiki vastu võtma keeleväljakutseid, aidates nii arendada keeleoskust ning andes enesekindlust uute keelte kasutamisel.