en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Self-evaluate your language skills

The 'Self-evaluate your language skills' tool helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The game draws on the CEFR’s Self-assessment grid. This tool was developed by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe.

Autoavalua la teua competència lingüísticaYou will get a nice and informative graphic about your language skills!
 

 

Aquest programa t’ajudarà a avaluar el teu nivell de competència en les llengües que saps d’acord amb sis nivells de referència definits en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). L’escala de referència, creada pel Consell d’Europa en 2001, és reconeguda com un sistema estàndard europeu per a avaluar la competència lingüística de cada individu i és utilitzat per sistemes educatius nacionals, organismes certificadors i ocupadors.

Quan respongues a les preguntes recorda que es tracta tan sols d’un procediment d’autoavaluació i que els resultats només reflecteixen part de les teues destreses, és només un joc! Només tu saps fins on arriben realment les teues habilitats.

Per a saber més sobre el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: aprenentatge, ensenyança, avaluació (MCERL), visita la pàgina web següent.

Per a webmasters: T’agradaria incloure aquest joc en el teu web? Per a nosaltres seria un plaer. Només has d’enviar-nos un adreça electrònica a information@ecml.at amb la URL exacta on vols que aparega. Tot el que necessitem és que recordes incloure una nota de copyright.

Obtindràs un gràfic informatiu sobre les teues destreses lingüístiques!

 

For webmasters: Do you want to add this tool to your site? We'd be happy if you did. Please add the following code to your site and send us an email at information(at)ecml.at with the exact URL it is going to be on:

<p style="border: 1px solid #cccccc;"><iframe width="100%" scrolling="no" height="700" frameborder="0" src="https://tools.ecml.at/evaluate/index.php?lng=english">Your Browser Does Not Support Frames</iframe></p><p><a href="//www.ecml.at" target="_blank">&copy; European Centre for Modern Languages of the Council of Europe</a></p>