Samoocena umiejętności językowych

Narzędzie „Samoocena umiejętności językowych” pomaga w ocenie poziomu znajomości języków obcych, zgodnie z sześcioma poziomami odniesienia opisanymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESPKJ). Gra opiera się na tabeli samooceny ESOKJ. Narzędzie to zostało opracowane przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy.

For webmasters: Do you want to add this tool to your website? Please click here.