Zistite sami, ako ste na tom s jazykovými zručnosťami

Aktivita „Zistite sami, ako ste na tom s jazykovými zručnosťami“ Vám na základe šiestich referenčných úrovní definovaných v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazykové znalosti (SERR) pomôže zhodnotiť úroveň jazykov, ktoré ovládate. 
Celá hra vychádza z hodnotiacej tabuľky SERR. Táto aktivita bola vyvinutá Európskym centrom pre moderné jazyky (Rada Európy)

 


Zistite sami, ako ste na tom s jazykovými zručnosťamiZískate peknú a informatívnu grafickú podobu vašich jazykových zručností!
 
Aktivita „Zistite sami, ako ste na tom s jazykovými zručnosťami“ vám pomôže samostatne si zhodnotiť úroveň ovládania jazykov podľa šiestich referenčných úrovní definovaných v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (SERR). Referenčná stupnica, ktorú Rada Európy vypracovala v rámci SERR v 2001, sa považuje za európsky štandard pre hodnotenie úrovne jazykových kompetencií jednotlivca. Používa sa vo vnútroštátnych/národných vzdelávacích systémoch, pri certifikácii a spoliehajú sa na ňu aj zamestnávatelia.

Keď si to vyskúšate a budete odpovedať na otázky, nezabúdajte, že toto je sebahodnotiaci proces a výsledky odrážajú iba časť vašich zručností a že je to iba hra! Iba vy sami viete, čo skutočne dokážete robiť s jazykmi, ktoré ovládate. 

Viac informácií o Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky: učenie, vyučovanie, hodnotenie (SERR) sa dozviete na nasledujúcej webovej stránke.

Pre správcov webových stránok: Chcete si pridať túto aktivitu na vašu stránku? Budeme veľmi radi. Zašlite nám e-mail na: information@ecml.at s presnou adresou URL, kam chcete hru umiestniť. Jedinou našou požiadavkou je, aby ste uviedli oznámenie o autorských právach.

<iframe height="300" src="//www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/SK/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

For webmasters: Do you want to add this tool to your site? We'd be happy if you did. Please add the following code to your site and send us an email at information(at)ecml.at with the exact URL it is going to be on:

<p style="border: 1px solid #cccccc;"><iframe width="100%" scrolling="no" height="700" frameborder="0" src="https://tools.ecml.at/evaluate/index.php?lng=english">Your Browser Does Not Support Frames</iframe></p><p><a href="//www.ecml.at" target="_blank">&copy; European Centre for Modern Languages of the Council of Europe</a></p>