Cystadleuaeth Crys T Diwrnod Ieithoedd Ewrop

Anfonwch eich dyluniad/darlun/graffig aton ni er mwyn cael eich dyluniad ar Grys T swyddogol Diwrnod Ieithoedd Ewrop !

  1. Cofiwch y dylai'r dyluniad fod am ieithoedd, nid gwledydd. Peidiwch felly â defnyddio baneri neu bethau tebyg.
  2. Gallwch ddefnyddio hyd at dri lliw.
  3. Os oes gennych chi fersiynau sy'n defnyddio gwahanol liwiau, anfonwch bob un mewn un e-bost, a byddwn ni'n dewis y rhai rydyn ni'n eu hoffi fwyaf.
  4. Cofiwch fod angen dyluniad syml arnon ni, nad yw'n rhy gymhleth ac heb fanylion bach. Bydd hyn yn gwella'r ansawdd argraffu.
  5. Ni all y dyluniad fynd y tu hwnt i sêm y crys T, rhaid ei osod ar y blaen. Cofiwch mai 30cm x 30cm yw'r arwyneb argraffu mwyaf posib.
  6. Ni all y dyluniad gynnwys logos na deunyddiau hawlfraint trydydd parti.
  7. Drwy anfon y dyluniad aton ni, rydych chi'n cytuno y gallwn ni ei ddefnyddio yn ddi-dâl ar ein gwefannau, ar y crysau t ac ar ddeunydd hyrwyddo (fel Facebook neu daflenni). Wrth gwrs, byddwn ni'n ychwanegu eich enw ato bob tro.
  8. Dyddiad cau: 31 Rhagfyr .
Bydd yr enillydd hefyd yn derbyn hyd at 10 crys T i'w rhoi i'w cyd-ddisgyblion!

Submit your design here

 X
 X
 X

I have all the rights for publishing these materials.
I agree that the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (ECML) can use my materials on the EDL website, on Facebook and Youtube for promotion of the European Day of Languages.
  Cancel  

Bydd eich 

dyluniad yn 

mynd yma!EDL T-shirt contest winner 2020

The winner of the 2020 EDL T-shirt contest is Catalina María Puebla Coenen from Spain. Congratulations!

"To make the design of this T-shirt, I was inspired by European languages which are symbolically lines that connect people by giving touches of glittering colours to our lives. I think the T-shirt fits perfectly with the philosophy of the competition."


EDL T-shirt contest winner 2019

The winner of the 2019 EDL T-shirt contest is Emilė Žandauskaitė from Vilnius Abraomas Kulvietis Classical Gymnasium/ Lithuania. Congratulation!

"This task was a completely new experience for me as I got acquainted with modern forms of art. As a result it encouraged me to keep looking for more as well as setting my creativity free. I drew what I felt and what seemed to be the best at that exact moment. I wanted to create something interesting and that could reflect the main idea of the contest. Winning the contest dispelled all my doubts about what I am capable of and I am truly happy about it."


Enillydd cystadleuaeth crys T Diwrnod Ieithoedd Ewrop 2018

Emily Van Cantfort o Wlad Belg yw enillydd cystadleuaeth crys T Diwrnod Ieithoedd Ewrop 2018. Llongyfarchiadau
  

"I first studied graphic design and then started studying office management. As part of an assignment at a language exchange, we held our own competition for the best t-shirt design. I eventually won this, so I decided to also take part in the real competition. Luckily!"