Cystadleuaeth Crys T Diwrnod Ieithoedd Ewrop

Anfonwch eich dyluniad/darlun/graffig aton ni er mwyn cael eich dyluniad ar Grys T swyddogol Diwrnod Ieithoedd Ewrop 2019!

  1. Cofiwch y dylai'r dyluniad fod am ieithoedd, nid gwledydd. Peidiwch felly â defnyddio baneri neu bethau tebyg.
  2. Gallwch ddefnyddio hyd at dri lliw.
  3. Os oes gennych chi fersiynau sy'n defnyddio gwahanol liwiau, anfonwch bob un mewn un e-bost, a byddwn ni'n dewis y rhai rydyn ni'n eu hoffi fwyaf.
  4. Cofiwch fod angen dyluniad syml arnon ni, nad yw'n rhy gymhleth ac heb fanylion bach. Bydd hyn yn gwella'r ansawdd argraffu.
  5. Ni all y dyluniad fynd y tu hwnt i sêm y crys T, rhaid ei osod ar y blaen. Cofiwch mai 30cm x 30cm yw'r arwyneb argraffu mwyaf posib.
  6. Ni all y dyluniad gynnwys logos na deunyddiau hawlfraint trydydd parti.
  7. Drwy anfon y dyluniad aton ni, rydych chi'n cytuno y gallwn ni ei ddefnyddio yn ddi-dâl ar ein gwefannau, ar y crysau t ac ar ddeunydd hyrwyddo (fel Facebook neu daflenni). Wrth gwrs, byddwn ni'n ychwanegu eich enw ato bob tro.
  8. Dyddiad cau: 31 Rhagfyr 2018.
Bydd yr enillydd hefyd yn derbyn hyd at 10 crys T i'w rhoi i'w cyd-ddisgyblion!

Submit your design here

 X
 X
 X

I have all the rights to upload this file.
I agree that the ECML can use my materials on the EDL website, on Facebook and other media for promotion of the European Day of Languages.
  Cancel  

Bydd eich 

dyluniad yn 

mynd yma!

Enillydd cystadleuaeth crys T Diwrnod Ieithoedd Ewrop 2018

Emily Van Cantfort o Wlad Belg yw enillydd cystadleuaeth crys T Diwrnod Ieithoedd Ewrop 2018. Llongyfarchiadau
  

"I first studied graphic design and then started studying office management. As part of an assignment at a language exchange, we held our own competition for the best t-shirt design. I eventually won this, so I decided to also take part in the real competition. Luckily!"

This year's submissions