Освои ЕДЈ маица

Испрати ни го твојот дизајн/слика/график и имај го твојот приказ на официјалната ЕДЈ маица!

  1. Ве молиме имајте на ум дека дизајнот треба да биде поврзан со јазиците, а не со државите. Затоа Ве молиме не користете знамиња или слични елементи.
  2. Може да користите 1-3 бои.
  3. Доколку имате повеќе верзии кои користат различни бои, испратете ги сите во еден мејл и ние ќе ги селектираме оние кои што најмногу ни се допаѓаат.
  4. Имајте на ум дека ни треба едноставен дизајн, кој не е премногу комплициран и не содржи ситни детали. Тоа ќе го подобри квалитетот на печатењето.
  5. Дизајнот не смее да оди преку рабовите на маицата, тој мора да биде поставен на предната страна. Имајте на ум дека максималната површина за печатење е 30 см х 30 см
  6. Дизајнот не смее да содржи логоа или материјал кои содржи авторски права на трети лица.
  7. Со испраќање на сопствениот дизајн се согласувате дека може да го користиме бесплатно на нашите веб страни, на маиците и на промотивниот материјал (како на пример на Фејсбук или на нашите флаери). Се разбира дека ние секогаш ќе го додадеме вашето име на дизајнот.
  8. Краен рок за поднесување: 31 Декември .
Победникот исто така ќе добие 1-10 маици за да ги подели на своите соученици!

Submit your design here

 X
 X
 X

Јас ги поседувам сите права за издавање на овие материјали.
Се согласувам дека ECML може да ги користи материјалите на ЕДЈ вебсајтот, на Фејсбук, Јутјуб и други медиуми за промоција на Европскиот ден на јазиците.
  Cancel  

Вашиот

дизајн 

оди тука!EDL T-shirt contest winner 2020

The winner of the 2020 EDL T-shirt contest is Catalina María Puebla Coenen from Spain. Congratulations!

"To make the design of this T-shirt, I was inspired by European languages which are symbolically lines that connect people by giving touches of glittering colours to our lives. I think the T-shirt fits perfectly with the philosophy of the competition."


EDL T-shirt contest winner 2019

The winner of the 2019 EDL T-shirt contest is Emilė Žandauskaitė from Vilnius Abraomas Kulvietis Classical Gymnasium/ Lithuania. Congratulation!

"This task was a completely new experience for me as I got acquainted with modern forms of art. As a result it encouraged me to keep looking for more as well as setting my creativity free. I drew what I felt and what seemed to be the best at that exact moment. I wanted to create something interesting and that could reflect the main idea of the contest. Winning the contest dispelled all my doubts about what I am capable of and I am truly happy about it."


EDL T-shirt contest winner 2018

The winner of the 2018 EDL T-shirt contest is Emily Van Cantfort from Belgium. Congratulations!

"I first studied graphic design and then started studying office management. As part of an assignment at a language exchange, we held our own competition for the best t-shirt design. I eventually won this, so I decided to also take part in the real competition. Luckily!"