Освои ЕДЈ маица

Испрати ни го твојот дизајн/слика/график и имај го твојот приказ на официјалната 2020 ЕДЈ маица!

  1. Ве молиме имајте на ум дека дизајнот треба да биде поврзан со јазиците, а не со државите. Затоа Ве молиме не користете знамиња или слични елементи.
  2. Може да користите 1-3 бои.
  3. Доколку имате повеќе верзии кои користат различни бои, испратете ги сите во еден мејл и ние ќе ги селектираме оние кои што најмногу ни се допаѓаат.
  4. Имајте на ум дека ни треба едноставен дизајн, кој не е премногу комплициран и не содржи ситни детали. Тоа ќе го подобри квалитетот на печатењето.
  5. Дизајнот не смее да оди преку рабовите на маицата, тој мора да биде поставен на предната страна. Имајте на ум дека максималната површина за печатење е 30 см х 30 см
  6. Дизајнот не смее да содржи логоа или материјал кои содржи авторски права на трети лица.
  7. Со испраќање на сопствениот дизајн се согласувате дека може да го користиме бесплатно на нашите веб страни, на маиците и на промотивниот материјал (како на пример на Фејсбук или на нашите флаери). Се разбира дека ние секогаш ќе го додадеме вашето име на дизајнот.
  8. Краен рок за поднесување: 31 Декември 2019.
Победникот исто така ќе добие 1-10 маици за да ги подели на своите соученици!

Submit your design here

 X
 X
 X

I have all the rights to upload this file.
I agree that the ECML can use my materials on the EDL website, on Facebook and other media for promotion of the European Day of Languages.
  Cancel  

Вашиот дизајн 

оди тука!

EDL T-shirt contest winner 2019

The winner of the 2019 EDL T-shirt contest is Emilė Žandauskaitė from Vilnius Abraomas Kulvietis Classical Gymnasium/ Lithuania. Congratulation!

"This task was a completely new experience for me as I got acquainted with modern forms of art. As a result it encouraged me to keep looking for more as well as setting my creativity free. I drew what I felt and what seemed to be the best at that exact moment. I wanted to create something interesting and that could reflect the main idea of the contest. Winning the contest dispelled all my doubts about what I am capable of and I am truly happy about it."


EDL T-shirt contest winner 2018

The winner of the 2018 EDL T-shirt contest is Emily Van Cantfort from Belgium. Congratulation!

"I first studied graphic design and then started studying office management. As part of an assignment at a language exchange, we held our own competition for the best t-shirt design. I eventually won this, so I decided to also take part in the real competition. Luckily!"