Súťaž na EDJ Tričko

Pošlite nám váš dizajn/obrázok a dostaňte ho na oficiálne tričko EDJ

  1. Pozor! Myslite na to, že dizajn by mal byť o jazykoch a nie o krajinách. Prosíme vás, nepoužívajte vlajky ani iné symboly štátov. 
  2. Môžete použiť maximálne tri farby.
  3. Ak máte dizajn vo viacerych kombináciach farieb, pošlite nám ich všetky mailom a my vyberieme tie, ktoré sa nám páčia najviac. 
  4. Myslite na to, že potrebujeme dizajn, ktorý nie je moc zložitý a neobsahuje veľa malých detailov. Práve táto jednoduchosť umožní väčšiu kvalitu tlače. 
  5. Váš dizajn nemôže presiahnuť šičky trička a musí byť umiestnený vpredu. Myslite na to, že maximálny priestor na tlač vášho dizajnu je 30 cm x 30 cm. 

  6. Dizajn nemôže obsahovať logá ani iné materiály tretej strany.
  7. Zaslaním vášho dizajnu súhlasíte s jeho využitím na našich stránkach, na tričkách a na iných promočných médiách (ako napr. Facebook a iné letáky) a to ZADARMO. Vaše meno bude s dizajnom samozrejme vždy zverejnené.  
  8. Konečný termín: 31 december

Výherca taktiež obdrží max. 10 tričiek pre svojich spolužiakov!

Submit your design here

 X
 X
 X

Mám všetky práva na publikovanie tohto materiálu.
Súhlasím, aby ECML uverejnilo môj materiál na svojej webovom sídle, Facebooku, YouTube a v iných médiách s cieľom propagovať Európsky deň jazykov.
  Cancel  

Your design
 goes here!
Alebo si jednoducho kúpte oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov.

EDL T-shirt contest winner 2020

The winner of the 2020 EDL T-shirt contest is Catalina María Puebla Coenen from Spain. Congratulations!

"To make the design of this T-shirt, I was inspired by European languages which are symbolically lines that connect people by giving touches of glittering colours to our lives. I think the T-shirt fits perfectly with the philosophy of the competition."


EDL T-shirt contest winner 2019

The winner of the 2019 EDL T-shirt contest is Emilė Žandauskaitė from Vilnius Abraomas Kulvietis Classical Gymnasium/ Lithuania. Congratulation!

"This task was a completely new experience for me as I got acquainted with modern forms of art. As a result it encouraged me to keep looking for more as well as setting my creativity free. I drew what I felt and what seemed to be the best at that exact moment. I wanted to create something interesting and that could reflect the main idea of the contest. Winning the contest dispelled all my doubts about what I am capable of and I am truly happy about it."


Výherca oficiálnej súťaže na EDJ tričko 2018 

Výhercom súťaže o EDJ tričko 2018 je Emily Van Cantfortová z Belgicka. Gratulujeme!   


„Najskôr som študovala grafický dizajn a potom som začala študovať manažment. Ako súčasť úlohy jazykovej výmeny sme mali našu vlastnú súťaž o najlepší dizajn na tričko. Nakoniec som túto súťaž vyhrala a tak som sa rozhodla zúčastniť sa aj tej skutočnej. Ešteže tak!“