Events of the European Day of Languages

Map is loading, please wait...

My speak Fremdsprachen.

 Language Day, 26 Sep 2017, Gowidlino, Poland

Uczniowie z poszczególnych klas wylosują państwa UE i wykonają plakaty z podstawowymi zwrotami (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam)danego państwa. Podczas obchodów EDJ będą witali się, żegnali używając zwrotów, które mają na plakacie. Uczniowie klasy III przygotują gazetkę. nt. Europejskiego Dnia Języków w Naszej Szkole. Uczniowie klas II przygotują plakat reklamujący naukę języka kaszubskiego.

Venue: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie (Show On Map)
Target groups:  Children Language teachers

Organizer: Szkoła Podstawowa w Gowidlinie
Address: Wyszyńskiego 5, 83-341, Gowidlino, Poland
Contact Name: Alicja Kuchta

Return to list of events  

Vote for this year’s most innovative event!  

To add a further element of spice to the Day, anyone visiting the website can vote for what they regard as the most innovative EDL event. This can be due to its creativity, transferability or just because it truly represents the spirit of the Day. Voting will be open for one month, from 20 September – 20 October, with the winner to be announced in December. There will be a small prize for the organizer of the event which receives the most votes.