Εκδηλώσεις της  ΕΗΓ

Map is loading, please wait...

Bilingualism and Beyond: Advancing the Thinking on Pedagogies, Policies and Practices

 Conference, 30 Απρ 2020 - 02 Μαϊ 2020, Ottawa, Καναδάς

A GLOBAL PERSPECTIVE. The world has taken a multilingual turn: an increased awareness that monolingualism is an exception rather than a norm and unprecedented mass migrations have created impetus for continued pedagogical, assessment, policy, and technological innovations to reflect changing global realities. New calls for recognition and specific actions to support diversity, inclusion, equity, and citizenship related to languages have also come to the forefront of global thinking.

THE CANADIAN CONTEXT. In keeping with global trends, Canada has entered a new era in its thinking and actions regarding the role and impact of languages in its complex and diverse social fabric. Continuing to celebrate French-English bilingualism, the Government of Canada has recently launched consultations on modernizing the Official Languages Act and has announced an investment of over $16 million to implement a free learning and maintenance program for French and English. Strong voices for according a new place and offering higher recognition to Indigenous languages have triggered consultations and subsequent enactment of the Indigenous Languages Act (June 2019). Furthermore, close to 23% of Canadians report having a language other than English or French as a mother tongue (Statistics Canada, 2017).

THE CALL. Within this rich and stimulating global and local context, the Canadian Centre for Studies and Research on Bilingualism and Language Planning (CCERBAL) is launching a call for its 2020 Conference. We welcome proposals for individual presentations, posters, symposia, round tables and workshops transcending boundaries and bringing thinking and action to the next level on topics related, but not limited, to the following:

Language teaching, learning, and assessment
Language and Technology
Language policy and family language policy
Flexible, experiential, community and informal language learning
Academic literacies, multiliteracies and multimodality
Languages of schooling, immersion studies, bi-/multilingual education, language intensive programs
The role of L1(s) or mother tongue(s) in second/additional language teaching
Inclusion, social justice and equity
Creation and intersection of third spaces and dialogue between spaces
Language and migration
Plurilingualism, multilingualism, translanguaging
Official languages, Heritage languages, Modern languages, Indigenous languages, Sign languages, Minority languages, ‘Big’ languages vs. ‘Small’ languages
Languages other than English (LOTE)

Venue: Canadian Centre for Studies and Research on Bilingualism and Language Planning (CCERBAL), Official Languages and Bilingualism Institute (OLBI), University of Ottawa (Show On Map)
Target groups:  Language learners Researchers Language teachers Language experts Participants in adult education programmes Policy deciders/politicians at national

Organizer: Canadian Centre for Studies and Research on Bilingualism and Language Planning (CCERBAL)
Estimated number of participants/people involved: 300
Address: 70 Laurier Avenue East, K1N 6N5, Ottawa, Καναδάς
Contact Name: Nikolay Slavkov (University of Ottawa) and Marie-Paule Lory (University of Toronto Mississauga)
Website: https://ccerbal2020.sciencesconf.org

Return to list of events  

Ψηφίστε την πιο καινοτόμο δραστηριότητα αυτής της χρονιάς!

Για να προστεθεί μεγαλύτερη αξία στην Ημέρα, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να ψηφίζουν όποια δραστηριότητα της ΕΗΓ θεωρούν ως τη πιο καινοτόμο, είτε λόγω της δημιουργικότητας,της μεταβιβασιμότητας ή απλώς επειδή πραγματικά εκπροσωπεί το πνεύμα της ημέρας. Η ψηφοφορία θα είναι ανοικτή για ένα μήνα από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο. Θα δοθεί ένα μικρό βραβείο για τον διοργανωτή της δραστηριότητας που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους.