EDL.ECML.AT/EDLEVENTS

ЕДЈ настани

International Day

 Celebration, 03 фев. 2023, Oxford, United Kingdom

Celebrating all the different languages and cultures in the school community. Children will take part in workshops and activities planned around a specific country. Parents will come and hold stalls to represent the country they are from. The children will come and visit the stalls and learn lots of brilliant facts about the different countries and languages.

Venue: Chandlings Prep School (Show On Map)
Target groups:  Adults (in general) Children Parents

Organizer: Chandlings Prep School
Estimated number of participants/people involved: 350
Address: Bagley Wood, Nr Boars Hill, , OX1 5ND, Oxford, United Kingdom
Contact Name: Laurence Pasquini

Return to list of events   Edit this event  

20 идеи за овогодинешниот Европски ден на јазиците

Погледни ја страницата

20 идеи за овогодинешниот Европски ден на јазиците

Се мачиш да најдеш идеи за ‘социјално дистанциран’ настан за овогодинешниот Европски ден на јазиците? Во овие несигурни времиња може да биде тешко да се организираат настани кои се воедно безбедни и привлечни за голем број на луѓе. Подолу се дадени неколку идеи кои ќе го поттикнат твоето креативно размислување, повеќето од кои се основаат на принципот “почни од помало да стигнеш до поголемо!”. 20 идеи за овогодинешниот Европски ден на јазиците.
 
'Најиновативен проект' 2022 г. е
European Days of Languages at Šrobárova

Настанот доби 500 + гласови и беше организиран од страна на Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, Slovensko.

Честитки на победниците!

Највеќе бевме импресионирани од креативноста и големите напори што беа вложени во организирање на предложените настаните и би сакале да се заблагодариме на сите организатори на ЕДЈ настаните во 2022.