EDL.ECML.AT/EDLEVENTS

Podujatia EDJ

Map is loading, please wait...
Search Text
   
 
 
Events count: 2 - Pages:  1   
Pages count: 1

Spojené kráľovstvo
03 feb 2023

International Day

Celebration
Chandlings Prep School, Oxford

View details 


Rakúsko
26 sep 2023 - 26 sep 2023

Mehrsprachigkeit im urbanen Raum: Fest der Sprachen

Dissemination of good practice
GTVS Ottakring, Wien

View details 


Pages: 1  
Pages count: 1
Events count: 2

20 nápadov na tohtoročný Európsky deň jazykov

Pozri stránku

20 nápadov na tohtoročný Európsky deň jazykov

Hľadáte nápady na podujatie k tohtoročnému Európskemu dňu jazykov? Môže byť náročné organizovať podujatia, ktoré sú zábavné, inkluzívne, majú vzdelávací prvok a motivujú veľké množstvo ľudí. Nižšie uvádzame niekoľko nápadov, ktoré vám môžu pomôcť v kreativite, pričom väčšina z nich je založená na princípe „začať v malom a ísť vo veľkom“! 20 nápadov na aktivity, ktoré môžu byť realizované na oslavu tohtoročného Európskeho dňa jazykov!
 
Najinovatívnejšia udalosť roku 2019 2022
European Days of Languages at Šrobárova

Akcia získala viac ako 500 hlasov a organizovalo ju Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, Slovensko.

Víťazom blahoželáme!

Kreativita a úsilie vynaložené na organizáciu aktivít, ktoré nám boli zaslané, na nás urobili veľký dojem a chceli by sme poďakovať všetkým organizátorom podujatí k Európskemu dňu jazykov 2022.