Miten voi osallistua?

Euroopan kielten päivää voi juhlistaa monin erilaisin tavoin käytettävissä olevan ajan ja resurssien mukaan.

Helppoja tapoja on esimerkiksi järjestää elokuvailta, jossa näytetään erikielisiä elokuvia tai kielikahvila, jossa tarjoillaan eri maiden erikoisuuksia. Enemmän resursseja vaativia tapoja ovat esimerkiksi suuren luokan mediatapahtumat. Tapahtumakalenteriin on listattu kaikki julkaistu toiminta vuodesta 2002 asti, ja sieltä voi saada paljon ideoita. Osuvasti nimetyltä 'Get inspired' - sivulta löytyy myös englanninkielinen yleiskatsaus tapahtumista!

Oli tapahtumasi sitten suuri tai pieni, periaate on yksinkertainen:

  1. Keksi hyvä idea (esim. juhla, urheiluturnaus, illallinen). 
  2. Suunnittele tapahtuma, mainosta sitä. 
  3. Lisää tapahtuma tapahtumakalenteriin ja.
  4. Тoteuta se!

Euroopan kielten päivän järjestäminen
Euroopan neuvosto ei anna direktiivejä (tai taloudellista tukea) toiminnan järjestämiseen. Tarkoituksena on taata mahdollisimman joustava tapa toteuttaa päivä, ja siksi jäsenvaltiot ja yhteistyökumppanit saavat vapaasti järjestää toimintaa haluamallaan tavalla. 

Kansalliset vastuuhenkilöt
Useimmissa maissa on vapaaehtoinen vastuuhenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä järjestäjien ja Euroopan neuvoston välillä. Tähän liittyy myös tiedon ja neuvoston tuottaman kampanjamateriaalin levittäminen kansallisella ja paikallisella tasolla. 

Euroopan neuvoston rooli
Euroopan neuvosto laittoi päivän aluilleen ja lähettää joka vuosi julisteita, tarroja ja muuta Euroopan kielellisestä moninaisuudesta kertovaa kampanjamateriaalia. Materiaali jaetaan keskitetysti kansallisille vastuuhenkilöille, jotka ovat vastuussa niiden jakamisesta maassaan, erityisesti Euroopan kielten päivään liittyvien tapahtumien järjestäjien tarpeiden mukaan.