Εκπαιδευτικό υλικό "Διδάξτε-Μοιραστείτε"

Εδώ θα βρείτε υλικά έτοιμα προς χρήση που χρησιμοποιούν οι καθηγητές σε όλο τον κόσμο στο σχολείο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Ίσως χρειαστεί να τα προσαρμόσετε ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας (π.χ. αλλαγή γλώσσας). Θα χαρούμε να προσθέσετε τις ιδέες / τα υλικά / την προσαρμογή των υφιστάμενων εγγράφων εδώ!

Για ιδέες σχετικά με το τι μπορεί να γίνει κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών, επισκεφτείτε τη σελίδα "παραδείγματα σχολικών δραστηριοτήτων".

Materials and examples of activities

EUROPEAN LANGUAGES GALORE!
material in English, target language English, Dutch, Polish, French, Italian, Spanish, Portuguese, Hungarian
1
HOUR

18+ y

Each person is unique! Yet - in reading the book 'All kinds of People' the pupils are surprised when they notice that differences in languages can point out differences in culture. The pupils grow in self confidence and mutual respect! The book is for children, the activity presented is for the teachers. Email for the book: www.aede-fr.org

 Presentation (material in English, target language English, Dutch, Polish, French, Italian, Spanish, Portugese, Hungarian)

© by Mme Marie France Mailhos
Celebrating the European Day of Languages
English, Greek
2
HOURS

10-11 y

Through a series of language activities within the context of the EDL, primary school students become aware of the importance of (autonomous) foreign language learning, as well as of their 'European' self.

  EDL Posters examples

 EDL lesson plan and a worksheet (English)

© Irene Voidakou/English Teacher,1rst Primary School of Markopoulo
BBC iWonder guide
English vs Welsh: which language is balderdash?
½
HOUR

all ages

The guide looks at loanwords and borrowings in English. Some of these loanwords have come from distant lands and ancient tongues (Latin, Greek, Hindi, French, German etc), but others have been introduced into the language from sources much closer to home – Wales, for example. Who’d have thought that words like balderdash, cardigan, gull, bard and car are all originally Welsh words?

English speakers are often criticised for being notoriously bad at learning other languages. But have centuries of borrowing and assimilating words from different languages and cultures ensured a smoother path to learning other tongues? In fact, could knowing English actually help you become a linguistic genius?

Link to the BBC iWonder guide

© by the BBC
Animal sounds in different languages
material in various languages
½
HOUR

8-14 y

A fun way of showing how different/similar languages are. Various examples of the onomatopoeia of animal sounds in different languages. Each card is written in a different language that students can try to recognize.

 All cards as pdf (material in English, French, German, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovenian, target languages: all)

 Ideas for working with the cards

 One page sheet to be filled with sounds

© by the European Centre for Modern Languages
Group quiz on language facts
English, German
½
HOUR

10-14 y

Students get shown 10 questions on language facts. The ones who get most answers right will win (a little prize). It is an activity where students will move freely around class.

 Description (English)

 Powerpoint presentation (German)

 Powerpoint presentation (English)

© by the European Centre for Modern Languages
Dober dias! Buenos dan! Sprachliche und kulturelle Vielfalt entdecken und feiern. Praxisvorschläge für Sprachenworkshops und Sprachenaktionen für die Grundschule und die Sekundarstufe I.
German
1
HOUR

8-14 y

ÖSZ, ed. KIESEL neu, Heft 1. ISBN 978-3-85031-16
Graz: ÖSZ, 2012 
Zusätzlich zur Tätigkeit als Koordinationsstelle des Europäischen Tages der Sprachen in Österreich war das ÖSZ in den letzten Jahren immer wieder selbst aktiv und hat unter anderem seit 2009 Sprachenworkshops unter dem Titel "Dober dias! Buenos dan! Mit vielen Sprachen leben und lernen" durchgeführt. Mit dieser Broschüre stellt das ÖSZ in Zusammenarbeit mit den Mehrsprachigkeitsexpertinnen Katharina Lanzmaier-Ugri und Catherine Lewis diese Sprachenworkshops nun als Modell für Pädagog/innen zur Verfügung. Darüber hinaus werden fünf ausgewählte Sprachenveranstaltungen präsentiert, die von Schulen am und um den Europäischen Tag der Sprachen durchgeführt wurden und auf spannende und kreative Weise das Thema "Sprachenlernen und Mehrsprachigkeit" aufgreifen. 

 http://www.oesz.at/.../KIESELneu_Heft1_web.pdf (German)

© by the ÖSZ
Idioms of the world
all languages
1
HOUR

14-18 y

Compare idioms used in different languages. Based on an English idiom, several examples are shown on how the same is said in various other languages including Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Turkish and Welsh. Feel free to send us an interesting version of these idioms in any other language. Send to information@ecml.at.

 Idioms of the world (various languages, headline in English)

© by the European Centre for Modern Languages
Change ta langue!
material in English, target language French
1.5
HOURS

10-14 y

An interactive powerpoint presentation showing facts on languages and inviting students to participate. It includes several videos from youtube.

 Presentation (material in English, target language French)

© by Mme Berangere LESAGE-KO, M Christoph Pollmann
Flags
English
3
HOUR

11-18 y

Students are given a flag of a European country, and they have to look for different expressions of the language spoken in that country. They share it in class, and we make a big poster where every flag and messages in their tongues are shown.
Later, we have a contest to find out the ways to say "hello" in all the chosen languages. Everyone can participate!

Flag templates

Photo from the activity 1

Photo from the activity 2

© by IES JULIO RODRÍGUEZ-MOTRIL
Let's say HI
English
2
HOUR

10-15 y

Students draw and color different greetings ,with the colors or shape of each country`s flag.Also they draw and paint the Indo-European languages tree.

Greetings in different languages

Language expressions

Presentation

© by vjollca
Promoting languages on the street
English
2
HOUR

8 y

Second grade pupils prepared different cards in which they wrote greetings and messages about themselves. After this artistic part, they got ready to go outside and share them with the people on the street telling them about the European Day of Languages.

Description of activity

Postcard template 1

Postcard template 2

Postcard template 3

Postcard template 4

Postcard template 5

Postcard template 6

© by Adrian Podar
Different languages ... one world,un mundo, un monde, eine Welt
English, French, German , Spanish, Calabrian dialect
5
HOUR

14-18 y

GAME:" Let's play with languages" (Some of the students in each class will wear a special T-shirt which indicates the language they will speak all morning long- they will not be allowed to speak their native language- the best will be awarded)
DECORATIONS: There will be decorations, flags, posters and balloons all over the school.
MAKE UP: the students will have nails, hair and skin painted in the colors of the flags representing the language they like best.


Rewards: Best students will receive personalized materials with European Day of Languages

link to website

 

© by Clara Elizabeth Báez
Combining languages and nature
Spanish, Italian, German, Finish,Lithuanian
1
HOUR

12y

For our activity during the European Day of Languages we used trees and plants for teaching the children words in 5 different languages. At the same time we gave them a small glossary with basic words in Spanish, Italia, German, Finish and Lithuanian.

Activity 1

Activity 2

Glossary

© by IRENE LECUMBERRI MORALES

 

 

Examples of school activities

These are some samples of school activities that were done in schools for the European Day of Languages! You should get some ideas on how you could organise a whole day/moring/afternoon.

Older students prepare English (or any other language) lessons for younger students


all languages, description in English
4
HOUR

6-16 y

During the first two periods, Year 8 students prepare and organize short English lessons of 15 minutes each for Year 1 students. There are 12 work stations in all. They not only plan and teach the lessons, they also take over parts of the organization and timekeeping and emcee the opening and closing ceremonies. After the two periods of preparation Year 8 students pick up Year 1 students from their classrooms and the fun begins.

 Description (English)

© Elisabeth Bauer, GIBS, Graz, Austria

District Language Day - valuing all languages spoken in a city district


English, German
3
HOURS

6-14 y

„I can speak Armenian!“ „I can speak Hungarian!“ „ I can speak Russian!“ Primary school children of the third district of Vienna exchange languages. For some of them it is a new experience. All of a sudden their first language, ignored so far, is appreciated. The „Landstraßer Sprachentag“ made it possible.

 Description (English)

 Flyer (German)

 Plan of activities (German, but please have a look - you can see what the structure is like)

© Commission on Integration of the third district of Vienna Eva Lachkovics, author of books for adolescents: Michael Schmid, African storyteller: Dr. Espérance Bulayumi