Aprèn més sobre llengües

Sabies que…?

01

Hi ha entre 6000 i 7000 llengües al món –parlades per 7 mil milions de persones distribuïdes en 189 estats independents.

02


Hi ha 225 llengües autòctones a Europa –aproximadament un 3% del total mundial.


03

La major part de les llengües del món es parlen a Àsia i Àfrica.

04

Almenys la meitat de la població mundial és bilingüe o plurilingüe, és a dir, parlen dues o més llengües. 

05


Els europeus es troben amb cada vegada més llengües estrangeres en la seva vida diària. Hi ha la creixent necessitat de generar interés per les llengües entre els ciutadans europeus.


06


Moltes llengües disposen de més de 50.000 paraules, però normalment els parlants coneixen i utilitzen només una porció del vocabulari total: en una conversa diària utilitzem sempre les mateixes cent paraules.


07


Les llengües estan en contacte constant i s’afecten de diverses maneres. L’anglès, per exemple, ha adoptat paraules de moltes altres llengües i totes les llengües europees en l’actualitat fan servir paraules procedents de l’anglès. 


08


Durant el primer any de vida, els bebés comencen a produir una sèrie de sons vocàlics; quan compleixen el primer any ja es poden distingir les primeres paraules, al voltant dels tres anys comencen a formar frases complexes i als cinc, un nen o nena ja utilitza un vocabulari compost de milers de paraules.


09


Normalment, la llengua materna és la que millor coneixem i més utilitzem. Però hi poden haver “perfectes bilingües”, capaços de parlar dues llengües amb el mateix nivell de competència. Però el més freqüent és que les persones bilingües no mostrin un equilibri perfecte entre les dues llengües. 


10

El bilingüisme comporta molts beneficis: facilita el procés d’aprenentatge d’una llengua addicional, agilitza els processos mentals i permet el contacte amb persones d’altres cultures. 

11


El bilingüisme i el plurilingüisme també comporten beneficis econòmics: trobar ocupació és més fàcil per a aquells que parlen diverses llengües i les empreses multilingües tenen més avantatges competitius respecte a les monolingües en el mercat.


12

Les llengües es relacionen com els membres d’una família. La major part de les llengües europees pertany a la gran família de llengües indoeuropees. 

13

La majoria de les llengües a Europa forma part de tres amplis grups: les llengües germàniques, les llengües romàniques i les eslaves.

14

La família de llengües germàniques està formada pel danés, el noruec, el suec, l’islandés, l’alemany, el neerlandés, anglés i el jiddisch, entre altres.

15

Les llengües romàniques inclouen l’italià, el francés, el català, l’espanyol, portugués i romanés, entre d’altres.

16

Les llengües eslaves inclouen el rus, l’ucraïnés, el bielorús, el polonés, el txec, eslovac, eslové, serbi, croat, macedoni, búlgar i d’altres.

17

La major part de les llengües europees fan servir l’alfabet llatí. L’alfabet ciríl·lic s’utilitza en moltes llengües eslaves. El grec, l’armeni, el georgià i el jiddisch tenen alfabet propi. 

18

La majoria dels països a Europa alberguen diverses llengües regionals o minoritàries, algunes de les quals han obtingut estatus de llengua oficial. 

19

Les llengües no europees més usades en el territori europeu són l’àrab, el xinés i l’hindi, cada un amb un sistema d’escriptura propi. 

20

A Rússia (148 milions d’habitants) es parla el nombre més gran de llengües: de 130 a 200, depenent del criteri. 

21

A causa de l’influx d’immigrants i refugiats, Europa és cada vegada més multilingüe. Només a Londres es parlen més de 300 llengües (àrab, turc, kurd, berber, hindi, panjabi, etc.).


Ara que saps tot això, què esperes per a provar el nostre test de llengües