Jazyková fakta

Věděli jste, že...?

01 Na světě je 6 000 až 7 000 jazyků, jimiž mluví 7 miliard lidí ve 189 nezávislých státech.

02 V Evropě existuje cca 225 původních jazyků, což jsou přibližně 3 % celosvětového počtu jazyků.

03 Většinou světových jazyků se hovoří v Asii a v Africe.
 

04 Minimálně polovina celosvětové populace je bilingvní nebo plurilingvní, tzn. ovládá dva či více jazyků.

05 Evropané se ve svém běžném životě s cizími jazyky setkávají čím dál více. Proto by měli evropští občané mít o cizí jazyky větší zájem.

06 Mnoho jazyků má 50 000 či více slov, ale mluvčí zpravidla znají a používají pouze zlomek z celkové slovní zásoby: v běžné konverzaci se používá jen několik stovek slov.

07 Jazyky jsou neustále v kontaktu a navzájem se různým způsobem ovlivňují: angličtina si v minulosti půjčovala slova a výrazy z mnoha cizích jazyků, a evropské jazyky si nyní půjčují celou řadu slov z angličtiny.

08 Dítě v prvním roce života vydává širokou škálu zvuků, přibližně ve věku jednoho roku vysloví první slova, kterým je rozumět, okolo tří let věku tvoří složitější větné konstrukce a v pěti letech už má slovní zásobu několik tisíc slov.

09 Mateřština je zpravidla ten jazyk, který známe nejlépe a používáme nejvíce. Existují ale dokonale bilingvní lidé, kteří ovládají stejně dobře dva jazyky. Většinou však bilingvní lidé oba své jazyky v tak dokonalé rovnováze nemají.

10 Bilingvismus s sebou přináší mnoho výhod: učení se dalším jazykům je snazší, posiluje myšlení a podporuje kontakt s ostatními lidmi a jejich kulturami.

11 BBilingvismus a plurilingvismus má i své ekonomické výhody: těm, kteří ovládají několik jazyků, se snáze hledá pracovní místo, a multilingvní firmy mají větší konkurenční výhodu než firmy monolingvní.

12Jazyky jsou příbuzné podobně jako členové rodiny. Většina evropských jazyků spadá do velké rodiny indoevropských jazyků.

13 Většina evropských jazyků patří tří velkých skupin: do skupiny germánské, románské a slovanské.

14 TDo germánské rodiny náleží mimo jiné dánština, norština, švédština, islandština, němčina, holandština, angličtina a jidiš.

15 Mezi románské jazyky patří mimo jiné italština, francouzština, španělština, portugalština a rumunština.

16 Mezi slovanské jazyky náleží ruština, ukrajinština, běloruština, polština, čeština, slovenština, slovinština, srbština, chorvatština, makedonština, bulharština a další.

17 Většina evropských jazyků používá latinku. Některé slovanské jazyky však používají cyrilici. Řečtina, arménština, gruzínština a jidiš mají svou vlastní abecedu.

18 Ve většině zemí vždy existuje několik regionálních či menšinových jazyků, z nichž některé byly oficiálně uznány.

19 Neevropskými jazyky nejvíce používanými v Evropě jsou arabština, čínština a hindština, z nichž každý má své vlastní písmo.

20 V Rusku (kde žije 148 milionů obyvatel) je zdaleka největší počet jazyků, jimiž se v jednom státě mluví: v závislosti na kritériích je to 130 až 200.

21 Evropa se vzhledem k přílivu přistěhovalců a uprchlíků stala z větší části multilingvní. Jen v Londýně se hovoří cca 300 jazyky (arabsky, turecky, kurdsky, berbersky, hindsky, pandžábsky apod.).

Když jste se nyní dozvěděli tolik informací, proč si nevyzkoušet náš jazykový kvíz?