Fakta om sprog

Vidste du at…?

01 Der findes mellem 6.000 og 7.000 sprog i verden – som tales af seks milliarder mennesker fordelt på 189 selvstændige stater.

02 225 sprog stammer fra Europa – omkring 3 % af alle verdens sprog.

03De fleste af verdens sprog tales i Asien og Afrika.
 

04 Mindst halvdelen af verdens befolkning er tosproget eller flersproget, hvilket vil sige, at de taler to eller flere sprog.

05 Europæere støder i stigende grad på fremmedsprog i hverdagen. Der er behov for at skabe større interesse for sprog blandt europæere.

06 Mange sprog har 50.000 ord eller flere, men enkeltpersoner kender og anvender normalt kun en brøkdel af hele ordforrådet. I daglig tale bruger folk de samme få hundrede ord.

07 Sprog er i konstant kontakt med hinanden og påvirker hinanden på mange måder: Engelsk har tidligere lånt mange ord og udtryk fra andre sprog, men nu om dage låner europæiske sprog mange ord fra engelsk.

08I løbet af det første år siger et barn mange lyde, efter cirka et år udtaler barnet de første forståelige ord, omkring treårsalderen former barnet komplekse sætninger, og i femårsalderen kender barnet flere tusinde ord.

09 Modersmålet er normalt det sprog, man kender bedst og bruger mest. Men der findes ”perfekte tosprogede”, som taler to sprog lige godt. Normalt har tosprogede dog ikke en perfekt balance mellem de to sprog.

10 Tosprogethed medfører mange fordele: Det gør det lettere at lære flere sprog, forbedrer tankegangen og afføder kontakt med andre mennesker og deres kulturer.

11 Tosprogethed og flersprogethed indebærer også økonomiske fordele: Jobs er mere tilgængelige for folk, der taler flere sprog, og flersprogede virksomheder har en konkurrencefordel over for etsprogede virksomheder.

12Sprog er forbundet som medlemmer i en familie. De fleste europæiske sprog tilhører den store indoeuropæiske familie.

13 De fleste europæiske sprog tilhører tre store grupper: Germansk, romansk og slavisk.

14 Den germanske sprogfamilie inkluderer blandt andet dansk, norsk, svensk, islandsk, tysk, nederlandsk, engelsk og jiddisch.

15De romanske sprog omfatter italiensk, fransk, spansk, portugisisk og rumænsk.

16 Blandt de slaviske sprog er russisk, ukrainsk, hviderussisk, polsk, tjekkisk, slovakisk, slovensk, serbisk, kroatisk, makedonsk, bulgarsk m.fl.

17 De fleste europæiske sprog anvender det latinske alfabet. Nogle slaviske sprog bruger det kyrilliske alfabet. Græsk, armensk, georgisk og jiddisch har hver især deres eget alfabet.

18 De fleste lande i Europa har nogle regionale eller mindretalssprog – nogle af disse har opnået officiel status.

19De ikke-europæiske sprog, der er mest udbredte i Europa, er arabisk, kinesisk og hindi, som har hvert deres alfabet.

20I Rusland (148 millioner indbyggere) tales det klart højeste antal sprog – mellem 130 og 200, afhængigt af kriterierne.

21 På grund af den store tilstrømning af immigranter og flygtninge er Europa i vid udstrækning blevet flersproget. Alene i London tales der omkring 300 sprog (Arabisk, tyrkisk, kurdisk, berbisk, hindi, punjabi osv.)

Nu har du lært alt dette – hvorfor prøver du så ikke sprogquizzen?