Kielitietoa

Tiesitkö, että...?

01 Maailmassa on 6000–7000 kieltä, joita puhuu kuusi miljardia ihmistä 189 itsenäisessä valtiossa.

02 Euroopassa on noin 225 alkuperäiskieltä eli noin 3 % kaikista maailman kielistä.

03 Suurin osa maailman kielistä sijoittuu Aasiaan ja Afrikkaan.
 

04 Vähintään puolet maailman väestöstä on kaksikielisiä tai monikielisiä. Toisin sanoen he puhuvat kahta tai useampaa kieltä.

05 Eurooppalaiset kohtaavat arjessaan yhä enemmän vieraita kieliä. Heidät olisi myös saatava kiinnostumaan kielistä entistä enemmän.

06 Monissa kielissä on yli 50000 sanaa, mutta yksittäiset puhujat käyttävät vain murto-osaa koko sanaston laajuudesta. Arkipuheessa ihmiset käyttävät toistuvasti vain muutamaa sataa eri sanaa.

07 Kielet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään: englanti on aikojen saatossa lainannut lukuisia sanoja ja ilmauksia monista eri kielistä, kun nykyään eurooppalaiset kielet taas lainaavat paljon sanoja englannista.

08 Ensimmäisenä elinvuotenaan vauva ääntelee eri tavoin. Noin yksivuotiaana lausutaan ensimmäiset ymmärrettävät sanat, ja yleensä kolmen vuoden ikään mennessä osataan muodostaa monimutkaisia lauseita. Viisivuotiaana lapsella on käytössään jo tuhansia sanoja.

09 Äidinkieli on tavallisesti ihmisen eniten käyttämä ja parhaiten osaama kieli. Jotkut ihmiset ovat kuitenkin ”täysin kaksikielisiä” ja puhuvat kahta kieltä yhtä hyvin. Tavallisesti kaksikielisen kielet eivät kuitenkaan ole täysin tasaväkisiä.

10 Kaksikielisyydestä on monenlaista hyötyä. Se helpottaa uusien kielten oppimista, tehostaa ajatteluprosesseja ja helpottaa toimimista eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa.

11 Kaksikielisyys ja monikielisyys tuovat mukanaan myös taloudellisia etuja. Työllistyminen on helpompaa niille, jotka puhuvat useita kieliä, ja monikieliset yritykset ovat etulyöntiasemassa yksikielisiin kilpailijoihinsa nähden.

12 Kielet ovat toisilleen sukua samaan tapaan kuin perheenjäsenet. Useimmat eurooppalaiset kielet kuuluvat laajaan indoeurooppalaiseen kielikuntaan.

13 Useimmat eurooppalaiset kielet kuuluvat joko germaaniseen, romaaniseen tai slaavilaiseen kieliryhmään.

14 Germaanisia kieliä ovat mm. tanska, norja, ruotsi, islanti, saksa, hollanti, englanti ja jiddish.

15 Romaanisiin kieliin kuuluvat mm. italia, ranska, espanja, portugali ja romania.

16 Slaavilaisia kieliä ovat mm. venäjä, ukraina, valkovenäjä, puola, tšekki, slovakki, sloveeni, serbia, kroatia, makedonia ja bulgaria.

17 Useimmissa eurooppalaisissa kielissä käytetään latinalaisia aakkosia. Joissakin slaavilaisissa kielissä on kyrilliset aakkoset. Kreikassa, armeniassa, georgiassa ja jiddishissä on kussakin omat aakkosensa.

18 Useimmissa Euroopan maissa on monia alueellisia tai vähemmistökieliä, joista osalla on virallinen asema.

19 Euroopan alueella puhutuimmat Euroopan ulkopuoliset kielet ovat arabia, kiina ja hindi, joilla on kullakin oma kirjoitusjärjestelmänsä.

20 Noin 150 miljoonan asukkaan Venäjällä puhutaan selvästi eniten eri kieliä. Laskentatavasta riippuen kieliä on 130–200.

21 Liikkuvuuden vuoksi koko Euroopasta on tullut todella monikielinen.Pelkästään Lontoon kouluissa puhutaan noin 300:a eri äidinkieltä (arabia, turkki, kurdi, berberi, hindi, punjabi jne.)

Nyt kun olet oppinut näin paljon uutta, kokeile ihmeessä englanninkielistä kielivisaa!