Tények a nyelvekről

Tudta, hogy...?

01 A világon 6000 és 7000 közötti nyelv létezik, amelyeket hétmilliárd ember beszél 189 önálló államban.

02 Európában kb. 225 őshonos nyelv van – ez a világ összes nyelvének durván 3%-a.

03 A világ nyelveinek legnagyobb részét Ázsiában és Afrikában beszélik.
 

04 A világ népességének legalább a fele két- vagy többnyelvű, vagyis két vagy több nyelven beszélnek.

05 Az európaiak egyre gyakrabban találkoznak idegen nyelvekkel a mindennapi életük során. Fontos, hogy erősebb érdeklődést alakítsunk ki az európai polgárokban a nyelvek iránt.

06 Sok nyelvnek áll 50 000 vagy több szóból a szókincse, de az egyes beszélők ennek általában csak a töredékét ismerik és használják: a mindennapi beszélgetésekben az emberek ugyanazt a néhány száz szót használják.

07 A nyelvek folyamatosan kapcsolatban vannak egymással, és számos módon hatnak egymásra: az angol nyelv számtalan egyéb nyelvből vett át szavakat és kifejezéseket, és most a többi európai nyelv kölcsönöz bőségesen az angol nyelvből.

08 Életük első évében a kisbabák sokféle hangot képeznek; az első érhető szavakat egyéves koruk körül mondják ki; hároméves korukban teljes mondatokat formálnak; ötéves korára a kisgyerek több ezer szavas szókinccsel rendelkezik.

09 Az anyanyelv általában az a nyelv, amelyet az ember a legjobban ismer és leggyakrabban használ. Vannak azonban „tökéletesen kétnyelvű” emberek is, akik egyformán jól beszélnek két nyelvet. A kétnyelvűek többségénél ettől függetlenül az esetek többségében nincs tökéletes egyensúlyban a két nyelv.

10 A kétnyelvűség számos előnnyel jár: egyszerűbbé teszi a további nyelvek megtanulását, kifinomultabbá teszi a gondolkodást, és elősegíti a kapcsolatok kialakítását más emberekkel és a kultúrájukkal.

11 A két- és többnyelvűség gazdasági előnyöket is kínál: azok, akik több nyelvet is beszélnek, könnyebben kapnak állást, és a többnyelvű cégek versenyképesebbek az egynyelvűeknél.

12 A nyelvek olyan rokonsági kapcsolatban vannak egymással, mint a családok tagja. Az európai nyelvek többsége a nagy indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozik.

13 Az európai nyelvek többsége három nagy csoportba sorolható: germán, neolatin és szláv.

14 A germán nyelvek közé tartozik a dán, a norvég, a svéd, az izlandi, a német, a holland, az angol, a jiddis és még számos más nyelv.

15 A neolatin nyelvek közé tartozik például az olasz, a francia, a spanyol, a portugál vagy a román.

16 A szláv nyelvek közé tartozik többek között az orosz, az ukrán, a fehérorosz, a lengyel, a cseh, a szlovák, a szlovén, a szerb, a horvát, a macedón és a bolgár.

17 Az európai nyelvek többségét latin betűkkel írjuk. Néhány szláv nyelv a cirill betűs írást alkalmazza. A görögnek, az örménynek, a grúznak és a jiddisnek saját ábécéje van.

18 A legtöbb európai országban számos regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélnek: ezek közül néhányat hivatalos nyelvként is elismernek.

19 Európában a három legelterjedtebb nem európai nyelv az arab, a kínai és a hindi: mindháromnak saját írása van.

20 Ha a legtöbb beszélt nyelvet felvonultató országot keressük, egyértelműen a 148 millió lakosú Oroszország a nyertes: a beszélt nyelvek száma az alkalmazott meghatározástól függően 130 és 200 között van.

21 A bevándorlók és a menekültek növekvő száma miatt Európa nagy részben soknyelvűvé vált. Csak Londonban kb. 300 nyelvet beszélnek (arab, török, kurd, berber, hindi, pandzsábi stb.).

Rengeteg újdonságot tanultunk meg – lehet, hogy ideje lenne kipróbálni a nyelvi kvízt?