Valodas fakti

Vai zinājāt…

01 Pasaulē ir 6000 līdz 7000 valodu, kurās runā 7 miljardi cilvēku 189 neatkarīgās valstīs.

02 Eiropā ir aptuveni 225 vietējās valodas – tie ir apmēram 3% no visām pasaulē runātajām valodām.

03 Visvairāk valodu ir Āzijā un Āfrikā.

04 Vismaz puse no pasaules iedzīvotājiem ir bilingvāli vai plurilingvāli, t.i., viņi runā divās vai vairākās valodās.

05 Savā ikdienas dzīvē eiropieši arvien vairāk saskaras ar svešvalodām. Tāpēc jācenšas radīt lielāku interesi par valodām Eiropas iedzīvotāju vidū.

06 Daudzās valodās ir 50 000 vai vairāk vārdu, taču valodas lietotājs parasti zina tikai daļu no valodas kopējā vārdu krājuma: ikdienas saziņā cilvēki izmanto vien dažus simtus vārdu.

07 Valodas atrodas pastāvīgā saskarē ar dažādām valodām un ietekmē viena otru: pagātnē angļu valoda daudz vārdu un izteicienu aizguva no citām valodām, turpretī mūsdienās Eiropas valodas daudzus vārdus pārņem no angļu valodas.

08 Pirmajā dzīves gadā mazulis sazinās ar dažādu skaņu palīdzību, apmēram gada vecumā bērns pasaka pirmos skaidri uztveramos vārdus, apmēram triju gadu vecumā bērns formulē pirmos sarežģītākas struktūras teikumus, bet piecu gadu vecumā bērna vārdu krājumā ir jau vairāki tūkstoši vārdu.

09 Dzimtā valoda parasti ir tā, ko cilvēks zina vislabāk un lieto visvairāk. Taču ir arī t. s. perfektie bilingvi jeb cilvēki, kas divas valodas prot vienādi labi. Tomēr lielākoties divvalodīgo cilvēku valodu prasmes nav līdzsvarā.

10 Bilingvisms sniedz daudzas priekšrocības: atvieglo jaunu valodu apguvi, attīsta domāšanu un palīdz veidot kontaktus ar citiem cilvēkiem un kultūrām.

11 Bilingvisms un plurilingvisms nodrošina arī ekonomiskas priekšrocības: darbavietas ir pieejamākas tiem, kas prot vairākas valodas, savukārt multilingvāli uzņēmumi ir pat konkurētspējīgāki nekā monolingvāli.

12 Valodas ir savsptarpēji saistītas tāpat kā ģimenes locekļi. Vairākums Eiropas valodu pieder lielajai indoeiropiešu valodu saimei.

13 Lielākā daļa Eiropas valodu pieder trīs lielām valodu grupām: ģermāņu, romāņu un slāvu.

14 Ģermānu valodu grupā ietilpst dāņu, norvēģu, zviedru, islandiešu, vācu, holandiešu, angļu valoda un jidišs.

15 Romāņu valodu grupā Eiropā ir itāļu, franču, spāņu, portugāļu un rumāņu valoda.

16 Slāvu valodu grupai pieder krievu, ukraiņu, baltkrievu, poļu, čehu, slovāku, slovēņu, serbu, horvātu, maķedoniešu, bulgāru un citas valodas.

17 Lielākajā daļā valodu tiek lietots latīņu alfabēts. Dažās slāvu valodās izmanto kirilicu. Grieķu, armēņu, gruzīnu valodai un jidišam ir savi alfabēti.

18 Lielākajā daļa Eiropas valstu ir vairākas reģionālās un/vai mazākumtautību valodas – dažas no tām ir ieguvušas valsts valodas statusu.

19 Eiropas teritorijā visvairāk lietotās valodas, kas nepieder eiropiešu valodu grupām, ir arābu, ķīniešu un hindu, un katrai no šīm valodām ir sava rakstība.

20 Krievijas teritorijā (148 miljoni iedzīvotāju) ir lielākais valodu skaits – tas svārstās no 130 līdz 200 valodām atkarībā no izvirzītajiem kritērijiem.

21 Eiropa, pieaugot imigrantu un bēgļu skaitam, ir kļuvusi multilingvāla. Londonā vien var dzirdēt ap 300 valodu (arābu, turku, kurdu, berberu, hindu, pandžabi u. c.).

Kad esat iepazinušies ar tik daudz faktiem – kādēļ gan neizmēģināt valodas viktorīnu?