Språkfakta

Visste du dette?

01 Det er mellom 6000 og 7000 språk i verden, og disse snakkes av 7 milliarder mennesker fordelt på 189 uavhengige stater.

02 Det er omtrent 225 selvstendige språk i Europa – omtrent 3 % av det totale antallet språk i verden.

03 De fleste av verdens språk snakkes i Asia og Afrika.
 

04 Minst halvparten av verdens befolkning er tospråklig eller flerspråklig, det vil si de snakker to eller flere språk.

05 Europeere møter stadig oftere fremmedspråk i hverdagen. Det er behov for å øke interessen for språk blant innbyggerne i Europa.

06 Mange språk har et ordforråd på 50 000 ord eller flere, men den enkelte språkbruker kan og bruker bare en brøkdel av det samlede ordforrådet. I dagligtale bruker folk bare et par hundre ord.

07 Språk er hele tiden i kontakt med hverandre og påvirker hverandre på mange måter. Før i tiden lånte engelsk ord og uttrykk fra mange andre språk; i dag låner europeiske språk mange ord fra engelsk.

08 I det første leveåret lager en baby et stort spekter av vokallyder. Rundt ettårsalderen ytres de første forståelige ordene, rundt treårsalderen dannes sammensatte setninger, og rundt femårsalderen har barnet et ordforråd på flere tusen ord.

09 Morsmålet er vanligvis det språket man kan og bruker mest. Men enkelte kan være perfekt tospråklige og altså snakke to språk like godt. Vanligvis er det imidlertid ingen perfekt balanse mellom de to språkene som tospråklige mestrer.

10 Tospråklighet gir mange fordeler. Det gjør det enklere å lære flere språk, styrker tankeprosesser og fremmer kontakt med andre folk og kulturer.

11 Tospråklighet og flerspråklighet gir også økonomiske fordeler. Det er lettere å få jobb for dem som snakker flere språk, og flerspråklige selskaper har et konkurransefortrinn i forhold til enspråklige.

12Språk er i slekt med hverandre som medlemmene i en familie. De fleste europeiske språk tilhører den store indoeuropeiske språkfamilien.

13 De fleste europeiske språk tilhører tre store grupper: tysk, romansk og slavisk.

14 Den germanske språkfamilien omfatter blant annet dansk, norsk, svensk, islandsk, tysk, nederlandsk, engelsk og jiddisk.

15 De romanske språkene omfatter blant annet italiensk, fransk, spansk, portugisisk og rumensk.

16 De slaviske språkene omfatter russisk, ukrainsk, hviterussisk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, serbisk, kroatisk, makedonsk, bulgarsk mfl.

17 De fleste europeiske språkene bruker det latinske alfabetet. Noen slaviske språk bruker det kyrilliske alfabetet. Gresk, armensk, georgisk og jiddisk har sine egne alfabeter.

18 De fleste land i Europa har en rekke regionsspråk eller minoritetsspråk – enkelte av disse har fått offisiell status.

19 De ikke-europeiske språkene som er mest brukt på europeisk territorium, er arabisk, kinesisk og hindi, hvert med sitt eget skriftsystem.

20 Russland (148 millioner innbyggere) har det klart høyeste antall språk som snakkes innenfor ett territorium: fra 130 til 200 avhengig av hvilke kriterier man legger til grunn.

21 På grunn av tilstrømmingen av innvandrere og flyktninger er Europa i stor grad blitt flerspråklig. Bare i London snakkes rundt 300 språk (arabisk, tyrkisk, kurdisk, berbisk, hindi, punjabi osv.).

Nå har du lært en hel masse! Hva med å prøve deg på språkquizen?