Niekoľko faktov o jazykoch

Viete, že...?

01 Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov – hovorí nimi 7 miliárd ľudí v 189 nezávislých štátoch.

02 V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov - približne 3% z celkového počtu svetových jazykov.

03 Najväčší počet jazykov sa používa v Ázii a Afrike.
 

04 Približne polovica obyvateľov sveta je dvoj- alebo viacjazyčná, t.j. hovorí dvoma alebo viacerými jazykmi.

05 Európania sa vo svojom bežnom živote čoraz častejšie stretávajú s cudzími jazykmi. Je potrebné podporiť väčší záujem o jazyky v radoch obyvateľov Európy.

06 Mnohé z jazykov majú viac než 50 000 slov, ale ich aktívni používatelia si väčšinou vystačia so zlomkom celkovej slovnej zásoby: v bežnej konverzácii používajú stále iba niekoľko stoviek rovnakých slov.

07 Jazyky sú v nepretržitom vzájomnom kontakte a mnohými spôsobmi na seba vplývajú: v minulosti angličtina prebrala veľa slov a výrazov z iných jazykov, dnes európske jazyky naopak preberajú mnohé slová z angličtiny.

08 V prvom roku života dieťa začína vyslovovať širokú škálu samohláskových zvukov; približne vo veku jedného roka už vyslovuje prvé slová a v troch rokoch dokáže formovať celé vety; v piatich rokoch dieťa ovláda niekoľko tisíc slov.

09 Materinský jazyk je zvyčajne tým jazykom, ktorý človek ovláda najlepšie a najčastejšie ho používa. Existujú však aj „dokonalí bilingvisti", ktorí rovnako dobre ovládajú obidva jazyky. Bežne sa takáto dokonalá rovnováha v používaní dvoch jazykov ale nevyskytuje.

10 Dvojjazyčnosť so sebou prináša mnohé výhody: dvojjazyčným ľuďom sa každý ďalší jazyk učí omnoho jednoduchšie; dvojjazyčnosť prispieva k zlepšeniu procesu myslenia a upevňuje kontakty s inými ľuďmi a ich kultúrami.

11 Dvoj- a viacjazyčnosť v sebe skrýva aj ekonomické výhody: tí, čo ovládajú viacero jazykov, majú širší výber pracovných miest a konkurenčnú výhodu pred hovoriacimi jedným jazykom.

12 Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do skupiny indoeurópskych jazykov.

13 Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.

14 Medzi germánske jazyky patria okrem iných dánčina, nórčina, švédčina, islandčina, nemčina, holandčina, angličtina a jidiš.

15 V skupine románskych jazykov nájdeme okrem iných aj taliančinu, francúzštinu, španielčinu, portugalčinu a rumunčinu.

16 Medzi slovanské jazyky patrí ruština, ukrajinčina, bieloruština, poľština, čeština, slovenčina, slovinčina, srbčina, chorvátčina, macedónčina, bulharčina a ďalšie.

17 Väčšina európskych jazykov používa latinské písmo. Niektoré slovanské jazyky používajú azbuku. Gréčtina, arménčina, gruzínčina a jidiš majú svoje vlastné písma.

18 Vo väčšine krajín Európy sa používa aj niekoľko regionálnych alebo menšinových jazykov – niektoré z nich získali status úradného jazyka.

19 Medzi najrozšírenejšie neeurópske jazyky hojne používané na území Európy patria arabčina, čínština a hindčina. Každý z nich má svoje vlastné písmo.

20 Najväčší počet jazykov sa používa na území Ruska (148 miliónov obyvateľov): v závislosti od kritérií je to 130 až 200 jazykov.

21 Prílev prisťahovalcov a utečencov do Európy spôsobil, že sa tu začali používať mnohé cudzie jazyky. V Londýne samotnom sa hovorí približne 300 jazykmi (arabčina, turečtina, kurdština, hindčina, pandžábština atď.).

Dozvedeli ste sa veľa – nevyskúšate náš jazykový kvíz?