Podatki o jezikih

Ali ste vedeli, da …?

01 Na svetu obstaja med 6000 in 7000 jezikov, ki jih govori 7 milijard ljudi, ki živijo v 189 samostojnih državah.

02 V Evropi obstaja približno 225 avtohtonih jezikov, kar je približno 3% vseh svetovnih jezikov.

03 Večino vseh svetovnih jezikov govorijo v Aziji in Afriki.
 

04 Najmanj polovica svetovnega prebivalstva je dvojezična ali večjezična, kar pomeni, da govorijo dva ali več jezikov.

05 V vsakdanjem življenju se Evropejci vse pogosteje srečujemo s tujimi jeziki. Obstaja potreba za spodbujanje zanimanja za jezike med državljani Evrope.

06 Mnogi jeziki imajo 50.000 ali več besed, toda posamezni govorci ponavadi uporabljajo le majhen delež celotnega besedišča. V vsakdanjih pogovorih ljudje uporabljajo le nekaj sto besed.

07 Jeziki so neprestano v stiku in eden na drugega vplivajo na mnogo načinov. Angleščina si je v preteklosti sposojala besede in besedne zveze od mnogih jezikov in evropski jeziki si zdaj sposojajo mnogo angleških besed.

08 V svojem prvem letu življenja otrok izgovori veliko različnih glasov, pri približno enem letu izgovori prve razumljive besede, pri približno treh letih tvori sestavljene povedi, pri petih letih obvlada več tisoč besed.

09 Materni jezik je največkrat tisti, ki ga najbolje znamo in največ uporabljamo. Vendar obstajajo ljudje, ki so popolnoma dvojezični, kar pomeni, da govorijo dva jezika popolnoma enako dobro. Največkrat pa pri dvojezičnih ljudeh ni popolnega ravnovesja med obema jezikoma.

10 Dvojezičnost prinaša veliko prednosti: učenje dodatnih jezikov je veliko lažje, pospešuje miselne procese in omogoča stike z drugimi ljudmi in njihovimi kulturami.

11 Dvojezičnost in večjezičnost prinašata tudi ekonomske prednosti: za ljudi, ki govorijo več jezikov je na voljo več služb, večjezična podjetja so tudi bolj konkurenčna od enojezičnih.

12 Jeziki so v sorodu podobno kot člani družine. Večina evropskih jezikov pripada veliki Indo-evropski jezikovni družini.

13 Večina evropskih jezikov spada v tri velike jezikovne skupine: germansko, romansko in slovansko jezikovno skupino.

14 Germanska jezikovna skupina vključuje med drugim tudi danščino, norveščino, švedščino, islandščino, nemščino, nizozemščino, angleščino in jidiš.

15 Romanska jezikovna skupina med drugim vključuje tudi italijanščino, francoščino, španščino, portugalščino in romunščino.

16 Slovanska jezikovna skupina vključuje med drugim tudi ruščino, ukrajinščino, beloruščino, poljščino, češčino, slovaščino, slovenščino, srbščino, hrvaščino, makedonščino in bolgarščino.

17 Večina evropskih jezikov uporablja latinico. Nekateri slovanski jeziki uporabljajo cirilico. Grščina, armenščina, gruzijščina in jidiš imajo svoje abecede.

18 V večini evropskih držav obstajajo regionalni ali manjšinski jeziki – nekateri od teh so pridobili uradni status.

19 Ne-evropski jeziki, ki se največ uporabljajo na evropskih tleh, so arabščina, kitajščina in hindujščina, ki imajo vsaka svoj sistem pisave.

20 Rusija (148 milijonov prebivalcev) ima daleč največ jezikov, ki se govorijo na njenem ozemlju: med 130 in 200, odvisno od kriterijev.

21 Zaradi pritoka migrantov in beguncev je Evropa postala v glavnem raznojezična. Samo v Londonu ljudje govorijo kakšnih 300 jezikov (arabščino, turščino, kurdščino, berberščino, hindujščino, punjabi …).

Zdaj, ko ste se toliko naučili – zakaj se ne bi preizkusili v jezikovnem kvizu?