Činjenice o jeziku

Da li si znao/la da...

01Postoji između 6000 i 7000 jezika na svijetu- govori ih 7 milijardi ljudi u 189 nezavisnih zemalja.

02Postoji oko 225 autohtonih jezika u Evropi- što čini otprilike 3% svjetskih jezika.

03Većina svjetskih jezika zbori se u Aziji i Africi

04Barem polovina svjetskog stanovništva je dvojezična ili višejezična, tj. zbori dva ili više jezika..

05 U svakodnevnom životu, Evropljani sve više dolaze u dodir sa stranim jezicima. Potrebno je da se proizvede veća zainteresovanost za jezike među evropskim državljanima.

06 Mnogi jezici imaju 50.000 ili više riječi, ali pojedinci uglavnom znaju i koriste samo djelić ukupnog vokabulara: u svakodnevnom razgovoru ljudi koriste istih par stotina riječi.

07Jezici su stalno u kontaktu jedni sa drugima i utiču jedni na druge na puno načina: engleski je pozajmio riječi i izraze iz puno drugih jezika u prošlosti, evropski jezici sada pozajmljuju puno riječi iz engleskog.

08U prvoj godini života, jedna beba izgovori širok raspon vokalnih zvukova; oko prve godine, prve razumljive riječi su izgovorene; oko treće godine, formiraju se kompleksne rečenice; sa pet godina, dijete zna nekoliko hiljada riječi.

09Maternji jezik je uglavnom jezik koji neko zna najbolje i najviše koristi. Ali postoje i ’savršeni bilingvalci’ koji podjednako dobro zbore dva jezika. Međutim, bilingvalci uglavnom nemaju savršenu ravnotežu između  svoja dva jezika.

10Dvojezičnost donosi puno prednosti: čini da učenje dodatnih jezika bude lakše, poboljšava misaoni proces i njeguje kontakte sa drugim ljudima i njihovim kulturama.

11Dvojezičnost i višejezičnost takođe podrazumevaju ekonomske prednosti: poslovi su više dostupni onima koji zbore više jezika, i višejezične kompanije imaju bolju kompetitivnu prednost nego jednojezične.

12Jezici su u srodstvu jedni sa drugima kao članovi porodice. Većina evropskih jezika pripada velikoj indoevropskoj porodici.

13 Većina evropskih jezika pripada ovijem trima širokim grupama: germanski, romanski i slovenski.

14 Germanska porodica jezika uljučuje danski, norveški, švedski, islandski, njemački, holandski, engleski i jidiš, među ostalima.

15Romanski jezici uključuju italijanski, španski, portugalski i rumunsi, između ostalih..

16Slovenski jezici uključuju ruski, ukrajinski, bjeloruski, poljski, češki, slovački, slovenački, srpski, hrvatski, makedonski, bugarski i ostale.

17 Većina evropskih jezika koriste latinski alfabet. Neki slovenski jezici koriste ćirilicu. Grčki, jermenski, gruzijski i jidiš imaju sopstvena pisma.

18 Većina zemalja u Evropi ima određen broj regionalnih ili manjinskih jezika- neki od ovih su dobili zvaničan status.

19Neevropski jezici koji se najviše koriste na evropskoj teritoriji su arapski, kineski i hindu, svaki sa svojim sistemom pisanja.

20U Rusiji (148 miliona stanovnika) je najveći broj jezika koji se govori na njenoj teritoriji: od 130 do 200 u zavisnosti od kriterijuma.

21 Zbog dolaska migranata i izbjeglica, Evropa je postala još više multilingvalna. Samo u Londonu se govori oko 300 jezika (arapski, turski, kurdski, berberski, hindu, pundžabi, itd.).

Sad kada si naučio/la tako puno- zašto ne probaš jezički kviz?