Fakta om språk

Visste du att...?

01 Det finns mellan 6000 och 7000 språk i världen – som talas av 7 miljarder människor i 189 oberoende stater.

02Det finns omkring 225 inhemska språk i Europa – omkring 3 % av det totala antalet språk i världen.

03 De flesta av världens språk talas i Asien och Afrika.
 

04 Åtminstone hälften av människorna på jorden är två- eller flerspråkiga, dvs. de talar två eller flera språk.

05 Européer möter allt oftare främmande språk i sin vardag. Det finns ett behov av att skapa större intresse för språk bland europeiska medborgare.

06 Många språk har 50 000 ord eller fler, men enskilda talare kan och använder vanligtvis endast en liten del av det totala ordförrådet: i vardagskommunikation använder folk oftast några få hundra ord.

07 Språk kommer hela tiden i kontakt med varandra och påverkar varandra på olika sätt: engelskan lånade ord och uttryck från många andra språk förr i tiden, nu lånar andra europeiska språk många ord från engelskan.

08 Under sitt första år ger ett spädbarn ifrån sig en mängd olika läten. Vid omkring ett års ålder yttras de första förståeliga orden, och vid omkring tre års ålder kan sammansatta meningar skapas. Vid fem års ålder behärskar barnet flera tusen ord.

09 Modersmålet är vanligtvis det språk man kan bäst och använder mest. Men det finns ”perfekta tvåspråkiga” som talar två språk lika bra. I normalfallet är det dock så att tvåspråkiga inte har exakt lika mycket kunskaper i sina två språk.

10 Tvåspråkighet innebär många fördelar: inlärning av ytterligare språk blir lättare, tankeprocessen ökar, kontaker med andra människor och deras kulturer gynnas.

11 Två- och flerspråkighet medför även ekonomiska fördelar: de som talar flera språk har lättare att få jobb, och flerspråkiga företag har större konkurrenskraft än enspråkiga.

12 Många språk är besläktade med varandra. De flesta europeiska språken tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen.

13 De flesta europeiska språken tillhör tre stora språkgrupper inom den indoeuropeiska familjen: germanska, romanska och slaviska.

14 I den germanska språkfamiljen ingår danska, norska, svenska, isländska, tyska, holländska, engelska och jiddisch med flera.

15 De romanska språken är bland andra italineska, franska, spanska, portugisiska och rumänska.

16 Till de slaviska språken hör ryska, ukrainska, vitryska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska, bulgariska med flera.

17 De flesta europeiska språk använder det latinska alfabetet. Några slaviska språk använder det kyrilliska alfabetet. Grekiska, georgiska, armeniska och jiddisch har sina egna alfabet.

18 De flesta europeiska länder har ett antal regionala språk eller minoritetsspråk – vissa av dessa har officiell status.

19 De mest frekventa icke-europeiska språken i Europa är arabiska, kinesiska och hindi, vilka alla har sina egna skrivsystem.

20 Ryssland (148 miljoner innvånare) har det överlägset högsta antalet talade inhemska språk inom sina landsgränser: mellan 130 och 200 beroende på hur man definierar språk.

21 På grund av inflödet av invandrare och flyktingar har Europa blivit allt mer flerspråkigt. Bara i London talas runt 300 språk (t.ex. arabiska, tuskiska, kurdiska, berber, hindi, punjabi m.fl.).

Nu när du har lärt dig så mycket – varför inte testa vårt språkquiz?