Dilsel Gerçekler

Bunları biliyor muydunuz...?

01 Dünyada 189 bağımsız devletten ayrılan, 6 milyar insan tarafından konuşulan 6000 ile 7000 civarında dil vardır.

02 Avrupa'da yaklaşık 225 yerli dil bulunmakta, tahminen dünyanın %3üdür.

03 Dünya dillerinin çoğu Asya ve Afrika da konuşuluyor.

04 Dünya nüfusunun en azından yarısı çift dilli yada çok dillidir; iki yada daha fazla dil konuşuyorlar.

05 Avrupalılar giderek günlük yaşamlarında yabancı dillerle daha sık karşılaşıyorlar. Avrupa vatandaşlarında dillere karşı daha büyük bir ilgi oluşturma ihtiyacı vardır.

06 Birçok dilin 50.000 veya daha çok kelimesi buunmakta ancak bireyler normalde bu kelimeleri bildikleri halde bunlarının tamamının yalnızca bir kısmını kullanırlar: Her sohbette insanlar birkaç yüz aynı kelimeyi kullanır.

07 Diller çoğunlukla birbirleriyle bağlantılıdır ve birbirlerini birçok yolla etkileyebilirler. İngilizce daha önce birçok farklı dilden sözcükler ve deyimler aldı, şimdi ise Avrupa dilleri ingilizceden birçok sözcük alıyorlar.

08 Bir bebek ilk yıllarında çok geniş bir vokal dağarcığını ifade edebilir; yaklaşık bir yılda ilk anlaşılabilir kelimesini ifade eder; yaklaşık 3 yaşında karmaşık cümleler biçimlenir; beş yaşında ise çocuk binlerce kelimeye hakim olur.

09 Anadil genellikle en iyi bilinen ve kullanılan dildir. Fakat iki dili çok iyi konuşabilen iki dillilerde olabilir. Normalde buna rağmen çift dilliler iki dillerinin arasında mükemmel bir denge kuramazlar.

10Çift dillilik beraberinde birçok yarar getirir; diğer dilleri öğrenmeyi kolaylaştırır, işlemleri düşünme becerisini artırır, diğer insanlarla ve kültürlerle iletişime girmeye teşvik eder.

11 Çift dillilik ve çok dillilik ekonomik avantjlarda sağlar; birçok dil konuşabilenlere işler daha uygundur ayrıca çok dilli şirketler tek dillilerden daha çok rekabet avantajına sahirtir.

12 Diller birbirlerine aile bireyleri gibi bağlıdır. Birçok Avrupa dili Hint-Avrupa dil ailesine mensuptur.

13 Çoğu Avrupa dili 3 genel gruba aittir: Germen, Romen, Slav.

14 Germen dil ailesi Danca, Norveççe, İsveççe, İzlandaca, Almanca, Hollandaca, İngilizce ve İbranice dillerini içerir.

15 Romen dilleri İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve Romanca dillerini içerir.

16 Slav dilleri rusça, Ukraynaca, Belarusça, Polce, Çekce, Slovakça, Slovence, Sırpça, Hırvatça, Bulgarca ve Makedonya dillerini içerir.

17 Çoğu Avrupa dilleri Latin Alfabesi'ni kullanır. Bazı Slav dilleri Kiril Alfabesi'ni kullanır. Yunan, Ermeni, Gürcü ve Yezidiler'in kendi alfabeleri vardır.

18 Avrupa'daki çoğu ülkelerin birkaç bölgesel ve azınlık dilleri vardır. Bunlardan bazıları resmi statü elde etmiştir.

19 Avrupa kıtasında en çok kullanılan Avrupa dili olmayan Arapça, Çince ve Hintçe dillerinin her birinin kendine özgü bir yazım sistemi vardır.

20 Rusya (148 milyon nüfus) şimdiye akdar kıtasında en fazla dil konuşulan ülkedir; kriterlerine göre 130 ile 200 arasında değişebilir.

21 Göçmenlerin ve mültecilerin akınlarından dolayı Avrupa büyük ölçüde çok dilli bir yapıya sahip olmuştur, yalnız Londra'da 300 dil konuşalmaktadır (Arapça, Türkçe; Kürtçe, Hintçe, Pencap, Berberi vb...)

Şimdi çok şey öğrendiniz ve neden şimdi bir dil quizi yapmayı denemiyorsun?