Logoa

edl logo

Egizu klik eskuineko botoiarekin jarraian datorren estekaren gainean, eta hautatu "gorde honela…”.

Copyright gabeko materiala. Nahitaez aipatu behar: Europako Kontseilua. 

high resolution jpeg, 2470 x 1539 pixels (576 KB)