Limba semnelor

01

TERMENUL “SURD” SE SCRIE FIE CU MINUSCULĂ, FIE CU MAJUSCULĂ: ARE, ACEST LUCRU, UN SENS DEOSEBIT?
Printre studiile în limba engleză referitoare la surditate, distingem între Surzi cu sau fără majusculă. Termenul “Surzi” scris cu litera mare “S” desemnează persoanele deficiente auditiv care se revendică ca făcând parte din comunitatea Surzilor și care utilizează în principal o limbă a semnelor indigenă ca primă limbă sau preferată. In schimb, cuvântul “surzi” scris cu litera mică “s” desemnează persoanele care sunt considerate medical ca deficiente auditiv, dar care nu consideră că fac parte din comunitatea Surzilor și care nu utilizează în mod necesar o limbă a semnelor indigenă. (consultă: "Limbile semnelor în învățământul din Europa – Explorare preliminară", Lorraine LEESON, Dublin, Consiliul Europei, 2006)

02

UTILIZATORII LIMBILOR SEMNELOR SUNT CU TOȚII SURZI SAU NU AUD BINE?
Nu. Adesea, copiii persoanelor Surde învață în egală măsură limba semnelor; limba semnelor maternă a părinților va fi prima lor limbă, înainte de orice altă limbă vorbită. În plus, părinții, frații și surorile copiilor Surzi învață limba semnelor pentru a facilita comunicarea. Numeroase persoane învață de asemenea limba semnelor în timpul liber deoarece au prieteni Surzi, pentru că doresc să devină traducători sau sunt pur și simplu interesate de această limbă.

03

EXISTĂ O LIMBĂ A SEMNELOR UNIVERSALĂ?
Nu. Există numeroase variante și, la fel ca pentru limbile vorbite, se poate să existe mai mult de o limbă a semnelor în aceeași țară. Există, de exemplu, două limbi ale semnelor în Belgia (limba semnelor belgiană francofonă și limba semnelor flamandă) sau în Spania (limba semnelor spaniolă și limba semnelor catalană). In plus, există limbi ale semnelor diferite în țări a căror limbă vorbită este aceeași, precum în Regatul Unit și în Irlanda. Acest fapt decurge din evoluțiile istorice care diferă de cele ale limbilor vorbite.

04

EXISTĂ “FAMILII” PRINTRE LIMBILE SEMNELOR (CA PENTRU LIMBILE VORBITE – LIMBILE ROMANICE ŞI SLAVE, DE EXEMPLU) CARE AR PERMITE O ÎNȚELEGERE MUTUALĂ?
Da, există familii de limbi în cadrul limbilor semnelor. De exemplu, limbile semnelor austriacă și neerlandeză pot cu ușurință să fie înțelese de către o persoană care stăpânește limba semnelor germană, față de o persoană care stăpânește limba semnelor italiană. Dimpotrivă, limba semnelor britanică este foarte diferită de alte limbi ale semnelor europene și seamănă doar cu limba semnelor australiană.

05

EXISTĂ O FORMĂ INTERNAȚIONALĂ A LIMBILOR SEMNELOR CARE AR PUTEA SĂ FIE CONSIDERATĂ CA O "LINGUA FRANCA"?
Există un sistem internațional de comunicare numit “Semne internaționale” (SI). Limba semnelor internaționale (LSI) este în general utilizată în timpul conferințelor internaționale și reuniunilor cu participanți care nu cunosc o limbă comună a semnelor. Intr-adevăr, această limbă auxiliară servește drept lingua franca utilizatorilor de limbă a semnelor din diferite țări, de asemenea, într-o conversație spontană. Totuși, nefiind o limbă în sens propriu, modul de comunicare “SI” nu poate fi comparat cu Esperanto. Nu există nici gramatică, nici lexic definite, se bazează în mod esențial pe gesturi care nu au sens decât în contexte specifice și utilizează un vocabular născut din limba maternă a utilizatorului de limbă a semnelor. Acest lucru înseamnă că semnele sunt clarificate și, adesea, mai mult de un semn este utilizat pentru a descrie un concept pentru a asigura înțelegerea.

06

LIMBILE SEMNELOR sunt o REPREZentare a CUVINTElor SCRISE/VORBITE?
Nu. Este vorba de limbi în întregime care au propria lor gramatică și sintaxă. Ca pentru celelalte limbi, există idiomuri dificil de tradus și anumite cuvinte/semne care nu au echivalente în alte limbi (ale semnelor).

07

EXISTĂ O FORMĂ STANDARDIZATĂ A LIMBII SEMNELOR ÎN FIECARE LIMBĂ ŞI, precum în LIMBILE VORBITE, EXISTĂ și DIFERITE DIALECTE?
Tentative de standardizare au avut loc în Europa. Or, ca pentru limbile vorbite, aceste tentative au fost fără succes și dialectele subzistă încă. Acest eșec este datorat în egală măsură școlilor pentru Surzi și celor care nu aud bine, situate în diferite locuri în diverse țări, care utilizează anumite semne care sunt apoi diseminate de către copii. Semnele pentru zilele săptămânii și pentru luni sunt adesea diferite, ca și semnele pentru culori.

08

CÂTE PERSOANE UTILIZEAZĂ LIMBILE SEMNELOR ÎN STATELE MEMBRE ALE CONSILIULUI EUROPEI?
Este o întrebare dificilă. Nu există statistici fiabile în fiecare stat membru. Se estimează numărul Surzilor care utilizează limbile semnelor ca fiind de 750 000 în Uniunea Europeană. În medie, partea Surzilor care utilizează limba semnelor se ridică la 0,1% din populația globală într-o țară dată. Această cifră nu include persoanele care învață limba semnelor ca o a doua limbă, copiii părinților Surzi sau alți membri ai familiei. În Finlanda, de exemplu, se apreciază că numărul utilizatorilor limbii semnelor este de 5 000, în Franța de 100 000 și între 20 000 și 30 000 în România.

09

SUNT LIMBILE SEMNELOR CONECTATE LA CADRUL EUROPEAN COMUN DE REFERINȚĂ PENTRU LIMBI: A ÎNVĂȚA, A PREDA, A EVALUA (CECR) A CONSILIULUI EUROPEI, CARE EXISTĂ ÎN MAI MULT DE 35 DE LIMBI?
Ministerul francez al Educației naționale a pregătit o adaptare parțială a CECR (a versiunii franceze) pentru limba franceză a semnelor, în special nivelurile comune de referință și descriptorii.

10

EXISTĂ UN MOD DE A TRANSCRIE LIMBA SEMNELOR?
Da, limba semnelor poate fi transcrisă în diferite moduri. Nu există un standard în ceea ce privește transcrierea, dar Sistemul de Notare de la Hamburg (HamNoSys), folosindu-se de anumite simboluri pentru a descrie forma mâinii și mișcarea semnului este frecvent utilizat. Un alt sistem cu funcționare foarte asemănătoare este SignWriting. În plus, "tălmăcirea" este adesea folosită, pe când semnele sunt traduse în cuvinte reunite care arată repere faciale și informații gramaticale deasupra unui cuvânt sau în prefixe. Pentru mai multe informații, puteți consulta: 
http://www.signwriting.org/, sau http://assets.cambridge.org/97805216/37183/sample/9780521637183web.pdf (capitolul despre « convenții »), sau http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/projects/hamnosys.html.

11

UNDE POT GĂSI MAI MULTe INFORMAȚii DESPRE LIMBILE SEMNELOR ŞI CUM POT SĂ ÎNVĂȚ UNA?
Cel mai bine este să contactați Asociația Națională a Surzilor din țara dumneavoastră pentru a vă informa mai mult despre posibilitățile de a urma cursuri de limbă a semnelor și despre limba semnelor națională. Veți găsi informații despre toate asociațiile Surzilor din UE pe site-ul web al Uniunii Europene a Surzilor (EUD): http://eud.eu/EUD_Members-i-159.html (harta). Veți găsi, de asemenea, mai multe informații pe site-ul web al Federației Mondiale a Surzilor: http://www.wfdeaf.org/members/ordinary-members/list-of-members.

Adresăm mulțumiri lui Mark Wheatley și lui Annika Pabsch (Uniunea Europeană a Surzilor - EUD - www.eud.eu) pentru contribuția semnificativă la această secțiune.