Езиков въпросник

Писменост - Въпрос #1

Въпрос: Каква е била първата форма на писмения език?

клинописът
египетските йероглифи
кирилицата
финикийските знаци