Езикови факти

Знаете ли, че...

01 Съществуват между 6000 и 7000 езика в света, които се говорят от 7 млрд. души в 189 независими територии.

02 Има около 225 местни езика в Европа, което е грубо 3 % от всички езици в света.

03 Повечето езици в света се говорят в Азия и Африка.
 

04 Поне половината население на земята е двуезично или многоезично, т.е. говори два или повече езика.

05 Европейците са все повече в досег с чужди езици в ежедневието си. Има нужда да се създаде по-голям интерес към езиците сред европейците.

06 Много езици имат 50 000 думи или повече, но човек знае и използва само част от този речник. В ежедневен разговор хората използват стотина едни и същи думи.

07 Езиците са в непрекъснат контакт и си влияят по различни начини. Английският е заел много думи и изрази от други езици в миналото, а европейските езици сега заемат много думи от английски.

08 През първата си година бебето произнася много различни звуци. През първата година произнася и първите разбираеми думи. През третата година сформира разбираеми изречения. През петата детето борави с няколко хиляди думи.

09 Майчин език е езикът, който човек научава най-добре и който се използва най-често. Но може да съществуват и „идеалните двуезични“ хора, които говорят еднакво добре на два езика. В повечето случаи обаче двуезичните не показват перфектен баланс между двата езика.

10 Двуезичността носи много приноси: улеснява изучаването на други езици, улеснява мисловния процес и насърчава контакт с други хора и култури.

11 Двуезичността и многоезичността носят също и икономически преимущества: тези, които говорят няколко езика намират работа по-лесно и многоезичните компании са по-конкурентоспособни.

12 Езиците са свързани един с друг като членовете на семейство. Повечето европейски езици принадлежат на голямото Индо-европейско езиково семейство.

13 Повечето европейски езици принадлежат към три групи: германски, романски и славянски.

14 Германското езиково семейство включва датски, норвежки, шведски, исландски, немски, холандски, английски, идиш и много други.

15 Романското езиково семейство включва италиански, френски, испански, португалски, румънски и много други.

16 Славянското езиково семейство включва руски, украински, беларуски, полски, чешки, словашки, словенски, сръбски, хърватски, македонски, български и други.

17 Повечето европейски езици използват латинската азбука. Някои славянски езици използват кирилицата. Гръцки, арменски, грузински и идиш имат собствени азбуки.

18 Повечето държави в Европа имат регионални или малцинствени езици, някои от които са с официален статут.

19 Неевропейски езици които са разпространени на територията на Европа са арабски, китайски, хинди, всеки със собствена писмена система.

20 Русия (с около 148 милиона население) има най-висок брой на езици, които се говорят на територията й. В зависимост от критерия те са между 130 и 200.

21 Поради прилива на имигранти и бежанци, Европа е станала многоезична. Само в Лондон се говорят около 300 езика (арабски, турски, кюрдски, бербер, хинди, панджаби и др.)

Сега, след като научихте толкова много, защо не пробвате езиковия въпросник?