Միասին տոնենք լեզուների եվրոպական օրը

European Day of Languages 2021: 20 years celebrating linguistic and cultural diversity

Ողջ Եվրոպայով Եվրախորհրդի 47 անդամ երկրների 800 միլլիոն ներկայացուցիչներին  կոչ է արվում սովորել մեկից ավելի լեզուներ ցանկացած տարիքում ինչպես դպրոցում, այնպես էլ դպրոցից դուրս:
Համոզված լինելով, որ լեզվի բազմազանությունը միջմշակույթային լավագույն հաղորդակցման բանալին է և մեր մայրցամաքի մշակութային հարուստ ժառանգության գլխավոր տարրերից մեկը՝ Եվրախորհուրդը խրախուսում է բազմալեզվությունը ողջ Եվրոպայում:
2001 թվականից ի վեր ամեն տարի Եվրոպայի խորհրդի նախաձեռնությամբ և Եվրոպական հանձնաժողովի հետ համատեղ Լեզուների եվրոպական օրը նշվում է սեպտեմբերի 26-ին:

New in 2021 

Lara's language journey across Europe


Poster "20 things you might not know about Europe's languages"

20 միջոցառումների առաջարկներ՝ կապված սոցիալական հեռավորության պահպանման հետԴիտեք էջը:


The secret agent’s language challenges app  2021 

The challenges and quizzes contained within this app encourage learners – future international agents – to take advantage of the plentiful opportunities available to practice or learn more about a language beyond a classroom context. By passing through a series of levels you can rise from a lowly agent in training to become a master secret agent. You can compete with friends in achieving challenges, identifying countries and languages and completing quizzes. The challenges go from the easy, such as, “count from 1-10 in 3 different languages within one minute” to ones that are a bit more demanding, “together with a friend, write the words to a song/rap in a foreign language.

The secret agent’s language challenges app  2021 

The challenges and quizzes contained within this app encourage learners – future international agents – to take advantage of the plentiful opportunities available to practice or learn more about a language beyond a classroom context. By passing through a series of levels you can rise from a lowly agent in training to become a master secret agent.

Դիտեք էջը:


Word of the day

Yaourt
Ֆրանսերեն The need to sing along to a song even though you don’t know the lyrics. Instead, you use nonsensical noises that vaguely resemble the lyrics of a song. Literally the word means 'yoghurt'.
Year: 2021

միջոցառումներ 

EDL's 20th Anniversary Great Bake-Off

This year, the European Day of Languages celebrates its 20th anniversary. And in order to share this special moment with all of you, we invite you to participate in our Great Bake-Off challenge! Will the recipe for your birthday dessert be one of the 20 chosen ones?

Click here for more information! 


Happy Birthday in as many languages as possible in 20 seconds – ‘directors cut’ now online

With over 570 entries from all over Europe - it proved very challenging to select just over 20 from among the diverse range of excellent videos. We would sincerely  like to thank all the contributors for their creative talents – we would have liked to include them all!. By taking part you  have helped turn this occasion into the most multilingual birthday ever!

See the results here 


ԼԵՕ-ն նվիրված վերնաշապիկի մրցույթ

Ուղարկեք Ձեր դիզայնը/պատկերը/գրաֆիկան և ստացեք այն ԼԵՕ-ի պաշտոնական վերնաշապիկի վրա: Գտե՛ք ավելին:

Poll: Most effective methods for learning a foreign language

What are the most effective methods you have used for learning a foreign language - in addition to formal education at school/university (choose a maximum of 3)? If it was none of these – let us know your suggestions!

Դիտեք էջը:

Poll: Most effective methods for learning a foreign language

What are the most effective methods you have used for learning a foreign language - in addition to formal education at school/university (choose a maximum of 3)? If it was none of these – let us know your suggestions!
 
Other
 

Ո՞ր լեզվով է սա:

Մեզ բոլորիս ծանոթ է հետևյալ իրավիճակը. ավտոբուսում, սրճարանում կամ փողոցում մենք կարող ենք լսել, թե ինչպես երկու մարդ օտար լեզվով են հաղորդակցվում, և մենք փորձում ենք կռահել, թե որ լեզվով են նրանք խոսում: Դե ինչ , որպեսզի հաջորդ անգամ, երբ դուք նորից հանդիպեք օտար լեզվով խոսող մարդկանց, հեշտությամբ հասկանաք, թե որ լեզվով են նրանք խոսում:
 
Դիտեք էջը:Վերջին իրադարձություններ

20/9/2021 - 15/12/2021
GR
57o Gimnasio Athinon
1/12/2021 -
GR
Experimental Senior High School of Patras University
10/10/2021 - 30/11/2021
ES
IES Cantabria
15/10/2021 - 5/11/2021
IT
Istituto Garbin
3/11/2021 -
GR
6ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Դիտեք բոլոր իրադարձությունները

- թվականի վիճակագրություն 2021  -
 
0 0
Միջոցառումներ երկրներ մասնակիցներ

 

  More...

Առասպե՞լ, թե փա՞ստ:

1. Իմ մայրենի լեզուն ինձ ամբողջովին բավական է:

Առասպել   Փաստ
Բաց թողնել

2. Ես երկլեզու/բազմալեզու չեմ, ես կարող եմ խոսել միայն մայրենիով:

Առասպել   Փաստ
Բաց թողնել

3. Աշխարհի մարդկանց մեծամասնությունը խոսում է մեկից ավելի լեզուներով:

Առասպել   Փաստ
Բաց թողնել

4. Երեխաները կարիք ունեն սովորեն միայն անգլերեն:

Առասպել   Փաստ

5. Երեխաները շփոթվում են, եթե միաժամանակ սովորում են մեկից ավելի լեզուներ:

Առասպել   Փաստ

6. Ես չեմ կարող օգնել երեխային սովորել լեզու, քանի որ ես ինքս լավ չեմ տիրապետում այդ լեզվին:

Առասպել   Փաստ
Բաց թողնել

7. Եթե սովորողները չգիտեն ուսումնառության լեզուն, նրանք դա լավագույնս կսովորեն, եթե օգտագործեն միայն այդ լեզուն հաղորդակցական նպատակներով:

Առասպել   Փաստ
Բաց թողնել

8. Մայրենի լեզվի (լեզուների) շարունակական օգտագործումը կխանգարի երեխաների ուսումնառության լեզուների սովորելուն:

Առասպել   Փաստ
Բաց թողնել

9. Իմ գործը X –ին օտար լեզու սովորեցնելն է, այլ ոչ թե առնչություն ունենալը դասարանի այլ լեզուների հետ:

Առասպել   Փաստ


Շաբաթվա ՏՀՏ լեզվական գործիքը

LIVRESQ (eLearning content creator)

LIVRESQ is an online tool with templates where teachers and educators can create eLearning courses and interactive lessons. Users can also decide between using one of LIVRESQ's templates or create the... view details

View all tools

Դուք նույնպես կարող եք լեզուներ սովորել:


Ներբեռնե՛ք գրքույկը:

 

Եվրոպայի օրվա լեզվական մարտահրավերները


Այս գրքում ներառված 51 մարտահրավերները կխրախուսեն սովորողներին մի փոքր դուրս գալ հարմարավետության գոտուց և օգտվել մի շարք հնարավորություններից:Այդ  հնարավորությունները կարող եք կիրառել դասարանից դուրս  կամ ինչ-որ մի նոր լեզու սովորելիս: Գտեք ավելին

Դուք գիտե՞ք, որ…

Լեզուների եվրոպական օրվան աջակցում է և դրան նվիրված միջոցառումները համակարգվում են Եվրոպայի խորհրդի ժամանակակից լեզուների եվրոպական կենտրոնի կողմից: Եվրոպայի խորհուրդն առաջատարն է մայրցամաքում մարդու իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունների շարքում: Եվրոպայի խորհրդին անդամակցում են 47 պետություններ, որոնցից 27-ը միաժամանակ նաև Եվրոպական միության անդամներ են: 

ՄիջոցառումներԴիտեք էջը

ՆյութերԴիտեք էջը

Ներբեռնված նյութերԴիտեք էջը

Ձեր ազգային պատասխանատունԴիտեք էջը


Գնահատեք Ձեր լեզվական հմտությունները

«Ինքնագնահատեք Ձեր լեզվական հմտությունները» գործիքը հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն գնահատել լեզվական իմացության Ձեր մակարդակը Լեզուների իմացության համաեվրոպական շրջանակի (ԼԻՀՇ) համապատասխան

Սկսե՛ք հիմա: