EDL.ECML.AT/QUOTES

Famous quotes

Wir alle kennen Zitate berühmter Persönlichkeiten aus unserer eigenen Sprache und Kultur - aber kennst du auch welche aus anderen Ländern und Sprachen? Hier kannst du Weisheiten, Wahrheiten (oder Halbwahrheiten!), Kreatives, Witziges und manchmal auch Zynisches aus anderen Ländern und Sprachen entdecken. Hast du einen Favoriten? Wir würden uns freuen, wenn du deine Lieblingszitate mit uns teilst!

Famous quotes

Wir alle kennen Zitate berühmter Persönlichkeiten aus unserer eigenen Sprache und Kultur - aber kennst du auch welche aus anderen Ländern und Sprachen? Hier kannst du Weisheiten, Wahrheiten (oder Halbwahrheiten!), Kreatives, Witziges und manchmal auch Zynisches aus anderen Ländern und Sprachen entdecken. Hast du einen Favoriten? Wir würden uns freuen, wenn du deine Lieblingszitate mit uns teilst!
1 
8 Zitat(e)
Pages count: 1

80

Forgyldning forgår, men svinelæder består. Gilding perishes, but pig leather endures.

Von Hans Christian Andersen


48

Naar vi læse gamle Historier, støde vi os over Forfædrenes Skikke og Maneerer: Og, naar vore Efterkommere igien læse disse Tiders Historier, ville de maaskee finde ligesaa stor Materie til Latter. When we read old histories, we are struck by the customs and manners of our ancestors: And, when our descendants read the histories of our own times, they may as well find quite as much matter for laughter.

Von Ludvig Holberg (1684 – 1754), Danish writer, essayist, philosopher and historian


27

Gud skabte manden før kvinden. Det er ligesom, når jeg skriver. Først laver jeg en kladde. God created man before woman. It's like when I write. First I make a draft.

Von Karen Blixen, author


26

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns. Life can only be understood by looking backward; but it must be lived looking forward.

Von Søren Kierkegaard


28

Penge ødelægger næsten alt – og manglen på penge resten. Money ruins almost everything - and the lack of money the rest.

Von Hans Bendix


29

Hvad vil mennesket med det evige liv, hvis det keder sig søndag eftermiddag? What does man want with eternal life if he is bored on Sunday afternoon?

Von Søren Kierkegaard


81

Hvad er ungdom? En drøm. Hvad er kærlighed? Drømmens indhold. What is youth? A dream. What is love? The content of the dream.

Von Søren Kierkegaard, philosopher


9

Når man er tyve år har man løst verdensgåden. I trediveårsalderen begynder man at tænke over den og i fyrreårsalderen finder man den uløselig. When you're twenty, you've solved the world's riddle. At thirty you start to think about it and at forty you find it unsolvable.

Von Johan August Strindberg