Језички квиз

Знаковни језик - Питање #1

Питање: Изаберите тачан одговор:

Сви знају знаковни језик, али га глуве особе најбрже користе
У међусобној комуникацији глуве особе користе одређени облик пантомиме
За учење и усавршавање знаковног језика потребан је приближно исти временски период као и за учење било ког другог страног језика
При коришћењу знаковног језика, свака реч се означава ручним алфабетом