Quiz językowy

Kraje i języki - #1

W których z poniższych krajów językiem oficjalnym jest niemiecki?

Lichtenstein
Szwajcaria
Austria
Belgia
Luksemburg