EDL.ECML.AT/WHEREAMI

Ku jam unë?

Do t'ju shfaqen 20 imazhe të rastësishme nga e gjithë Europa. A mund ta gjeni se ku janë marrë këto imazhe? Përdorni aftësitë tuaja gjuhësore dhe thjerrën për të gjetur të dhëna në foto. Paçi fat!

Na dërgoni fotot tuaja për këtë lojë këtu!

Ku jam unë?


Do t'ju shfaqen 20 imazhe të rastësishme nga e gjithë Europa. A mund ta gjeni se ku janë marrë këto imazhe? Përdorni aftësitë tuaja gjuhësore dhe thjerrën për të gjetur të dhëna në foto. Paçi fat!

Dhe: Shtoni imazhet tuaja në lojë!

Shiko faqen