Materiāli

Ja plānojat organizēt pasākumu un vēlaties saņemt reklāmplakātus, sazinieties ar nacionālo kontaktpunktu.

Zīmuļi

If you are organising an event and wish to receive a certain number of materials, please contact your National Relay.