ენობრივი ვიქტორინა

ზოგადი ენობრივი კითხვები - Question #1

Question: How many languages are estimated to be indigenous to Europe?

less than 100
100-200
200-300
300-400