ენობრივი ვიქტორინა

ზოგადი ენობრივი კითხვები - Question #1

Question: How many indigenous languages are there estimated to be in Europe?

less than 100
100-200
200-300
300-400