ჩვენთან ერთად იზეიმეთ ენების ევროპული დღე!

მთელი ევროპის მასშტაბით ევროპის საბჭოს 47 წევრ  სახელმწიფოში წარმოდგენილ  800 მილიონ  ევროპელს დიდი ხელშეწყობა აქვს, რომ  შეისწავლოს რაც შეიძლება მეტი ენა ნებისმიერ  ასაკში, სკოლაში თუ სკოლის გარეთ.  ევროპის საბჭოს მიაჩნია, რომ ენობრივი მრავალფეროვნება  კულტურებს შორის მაღალი დონის ურთიერთგაგების მიღწევის ინსტრუმენტსა და ჩვენი კონტინენტის მდიდარი კულტურული  მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანეს ელემენტს წარმოადგენს. ამდენად, ევროპის საბჭო მხარს უჭერს  მრავალენოვნების გავრცელებას მთელ ევროპაში.
ევროპის საბჭოს (სტრასბურგი) ინიციატივით ენების ევროპული დღე 2001 წლიდან  ყოველწლიურად  აღინიშნება 26 სექტემბერს.


 

ახალი ღონისძიებები

27/9/2018 - 15/11/2018
it
ROMA
29/8/2018 - 31/10/2018
tr
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
26/8/2018 - 27/9/2018
sk
ZŠ Vychylovka
26/9/2018 - 26/10/2018
it
school
25/9/2018 - 30/10/2018
ro
Lycee "Onisifor Ghibu"
20/9/2018 - 31/10/2018
gr
ASOPIA, VIOTIA, GREECE

იხილეთ ყველა ღონისძიება


წლის აქტივობები 

რამდენად მრავალენოვანია თქვენი საკლასო ოთახი/ორგანიზაცია?


2018 წელს ენების ევროპული დღის აღნიშვნის ფარგლებში ჩვენ ვეძებთ სკოლებს, ოფისებს, დაწესებულებებს და ფაქტობრივად, ნებისმიერ ორგანიზაციასა თუ ცალკეულ პირს, ვისაც საკუთარი ენების მსოფლიოსათვის გაცნობა სურს. ამ ინიციატივის მეშვეობით გვინდა წარმოვაჩინოთ, როგორია მრავალენოვანი ევროპა პრაქტიკაში და აგრეთვე გამოვავლინოთ ენებით ყველაზე უფრო მდიდარი საკლასო ოთახები და სამუშაო ადგილები ევროპაში. გაიგეთ მეტი

 

EDL მაისურის კონკურსი


გამოგვიგზავნეთ თქვენ მიერ შექმნილი დიზაინი/სურათი/გრაფიკა და იხილეთ ის ოფიციალურ EDL მაისურზე! გაიგეთ მეტი

ან უბრალოდ იყიდეთ ოფიციალური EDL მაისური.

 


იცოდით, რომ...

ენათა ევროპული დღის ჩატარებას მხარს უჭერს და ხელმძღვანელობს ევროპის საბჭოს თანამედროვე ენების ევროპული ცენტრი? ევროპის საბჭო არის ადამიანის უფლებათა მოწინავე ორგანიზაცია კონტინენტზე. იგი 47 წევრი სახელმწიფოსაგან შედგება, რომელთაგან 28 ევროპის კავშირის წევრიცაა.ენობრივი ფაქტები & ხუმრობები

სიახლე ადგილის სახელები

რატომ აქვს ქალაქს ან რეგიონს საკუთარი სახელი? აღმოაჩინე ევროპული ადგილების სახელთა ზოგიერთი საინტერესო წარმომავლობა.

იხილეთ გვერდი

ღონისძიებებიიხილეთ გვერდი

მასალებიიხილეთ გვერდი

ჩამოსატვირთი ფაილებიიხილეთ გვერდი

თქვენი ეროვნული საკონტაქტო პირიიხილეთ გვერდი


ენობრივი უნარების თვითშეფასების

„ენობრივი უნარების თვითშეფასების“ ინსტრუმენტი გეხმარებათ, რომ გაიგოთ თქვენი ენობრივი გამოცდილების დონე ენების საერთოევროპულ სარეკომენდაციო დოკუმენტში მოცემული ექვსი სარეკომენდაციო დონის შესაბამისად (CEFR).

დაიწყეთ ახლა!

2018 არის კულტურული მემკვიდრეობის ევროპული წელი

ევროკავშირის კულტურული მემკვიდრეობა არის კულტურული და შემოქმედებითი გამონათქვამებით მდიდარი და მრავალფეროვანი მოზაიკა. ესაა ჩვენი  მემკვიდრეობა ევროპელების წინა თაობებისაგან  ჩვენი მემკვიდრეებისთვის. გაიგეთ მეტი