Kes saavad osaleda?

IGAÜKS saab mingil viisil Euroopa keeltepäeval osaleda!

Keeltepäeva saavad tähistada igas vanuses inimesed kas üksi või grupis, mõnes organisatsioonis (haridusasutuses, liidus) või lihtsalt sõpradega. Euroopa keeltepäeva edusse saavad panustada kõik - kas organiseeritud tegevustes osaledes või koos teistega üritusi organiseerides (sel juhul ärge palun unustage sisestada ürituse andmeid ka Euroopa keeltepäeva ürituste kalendrisse). Järgnevalt on toodud vaid mõned võimalused:

  • ÕPILASED/ÜLIÕPILASED: Selleks et saada rohkem teada keelelise mitmekesisuse kohta, võivad õpilased ja üliõpilased osaleda meie lõbusates veebipõhistes tegevustes. Meie mängude ja viktoriinide kaudu saab aimu Euroopa erinevatest keeltest. Kui teile meeldib muusika, võiksite korraldada muusikaürituse, et reklaamida nii Euroopa erinevaid keeli kui ka muusikažanre. Selliseid esinemisi saab teistega jagada meie veebisaidi kaudu.
     
  • ÕPETAJAD: Keeleõpetajatele või ka teiste ainete õpetajatele pakub keeltepäev mitmeid võimalusi: võimalust õppida selliste kultuuride, traditsioonide ja keelte kohta, millest tavaliselt klassiruumis ei räägita; võimalust edendada õpilaste loovust, tehes nendega sketše, mis illustreerivad keeli, mida nad oskavad rääkida, teha keelekohvikuid; tuua välja kõik keeled, mida koolis räägitakse jne.
     
  • ÜLIKOOLID/KOOLID: Euroopa keeltepäev on suurepärane võimalus tundma õppida ülikooli/kooli ja linna, kus see asub, kui kohta, kus kohtuvad, elavad ja suhtlevad erineva taustaga inimesed ning kus valitseb elav keeleline mitmekesisus. Miks mitte korraldada rühmaarutelusid erineva keeletaustaga inimeste vahel? Hea võimalus sellise suhtluse genereerimiseks on sotsiaalvõrgustikud ja Facebookis on isegi võimalik hakata Euroopa keeltepäeva fänniks. Koolid ja ülikoolid, mis asuvad piirilinnades või teiste riikide lähedal, võivad korraldada õpilaste või üliõpilaste piiriüleseid kohtumisi. Koolid võivad korraldada oma õpilastele ka võistlusi, mis keskenduvad nende keeleoskuse omandamisele ja parandamisele.

IGAÜKS võib Euroopa keeltepäeval osaleda - kasvõi ainult kutsudes teisest kultuurist pärit naabrid teed jooma või kaunistades oma toad Euroopa keeltepäeva postrite ja kleebistega. Ühe päevaga polüglotiks ei saa, kuid selle ajaga võib laiendada oma silmaringi ning kindlasti on keeltepäeval osalemine nauditav ja eneseteostusele suunav kogemus!