Kui mitmekeelne on teie klass/asutus?

Kas olete kunagi mõelnud, kui mitmekeelne teie klass/asutus tegelikult on? Sageli on klassiruumis või asutuses esindatud palju enam keeli, kui võiks esmapilgul arvata. Põhjuseid selleks on mitmeid: õpilastel või töökaaslastel võivad olla erinevad kodused või pärandkeeled, paljud on elanud või töötanud teistes riikides või lihtsalt õppinud keeli koolis või väljaspool kooli.
Euroopas on hinnanguliselt 225 põliskeelt, millele lisanduvad rändega siia jõudnud keeled. 

2018. aasta Euroopa keeltepäevaga seoses otsime koole, asutusi ja muid organisatsioone ning üksikisikuid, kes soovivad näidata oma keelteoskust. Tahame sellega alla joonida, et mitmekeelsus on Euroopas levinud nähtus, ning leida Euroopa kõige keelerikkamad klassid ja töökohad.
 

Kutsume kõiki huvilisi üles kasutama loovaid lahendusi, et demonstreerida klasside ja asutuste mitmekeelsust. Näiteks võib esitada lühikese (kuni 30 sekundit pika) video või helisalvestuse, plakati, loovkirjutise, laulu või muu teose, mis toob välja erinevate keelte rohkuse. 2018. aasta on Euroopa kultuuripärandi aasta, mistõttu on oodatud ka kõik see, mis uudsel moel esitleb erinevaid kultuure õppeasutustes või töökohtades

Euroopa kõige mitmekeelsemad ja -kultuursemad klassid ja töökohad avaldame 10. oktoobril.

(Kõik osalejad saavad tunnistuse)

(Open from 10th September until 10th October)