Milleks Euroopa keeltepäev?

Kunagi varem pole olnud nii palju võimalusi töötada või õppida teistes Euroopa riikides, kuid vähene keeleoskus piirab paljude inimeste võimalust seda ära kasutada.

Globaliseerumine ja uued ettevõtlusmudelid tähendavad, et inimesed vajavad oma riigis edu saavutamiseks järjest paremat võõrkeelteoskust ja erinevate võõrkeelte oskust. Üksnes inglise keele oskusest enam ei piisa.

Euroopa on keelte poolest rikas: meil on üle 200 Euroopa keele ja arvestades teistest maailmajagudest pärit elanikke, on kõneldavaid keeli veelgi rohkem. Tegemist on olulise ressursiga, mida tuleb tähele panna, kasutada ja hinnata.

Keeleõppest on kasu nii noortele kui ka vanadele: uue keele õppimiseks ja sellest avanevate võimaluste kasutamiseks ei ole keegi liiga vana. Isegi ainult mõne sõna teadmine selle riigi keeles, mida külastate (nt puhkusel olles), võimaldab teil leida uusi sõpru ja luua kontakte.

Teiste rahvaste keelte õppimine aitab meil üksteist paremini mõista ja ületada kultuurierinevusi.

Eesmärgid

Keeleoskus on IGAÜHE vajadus ja õigus - see on Euroopa keeltepäeva üks peamisi sõnumeid.

Üldeesmärgiks on tõsta teadlikkust:

  • Euroopa rikkalikust keelelisest mitmekesisusest, mida tuleb säilitada ja soodustada;
  • vajadusest õppida rohkem erinevaid keeli (ka vähemkasutatavaid keeli), mis tooks kaasa mitmekeelsuse;
  • iga inimese vajadusest saavutada teatud oskustase vähemalt kahes keeles, et Euroopa demokraatlikus kodanikuühiskonnas maksimaalselt osaleda.
… Ministrite Komitee otsustas kuulutada välja Euroopa keeltepäeva tähistamise iga aasta 26. septembril. Komitee soovitas organiseerida päeva detsentraliseeritud ja paindlikul viisil vastavalt iga liikmesriigi soovidele ja ressurssidele, mis aitab neil paremini oma lähenemise ise määrata, ning et Euroopa Nõukogu pakuks igal aastal välja ühise teema. Ministrite Komitee kutsub Euroopa Liitu Euroopa Nõukogu algatusega ühinema. Soovitav on tähistada päeva koostöös kõigi asjaomaste partneritega.
Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee otsus, Strasbourg (776. kohtumine - 6. detsember 2001)