en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Déan féinmheasúnú ar do scileanna teangaTabharfaimid léaráid dheas fhaisnéiseach duit faoi do scileanna teanga!
 

Sa chluiche seo féadann tú féinmheasúnú a dhéanamh ar do chumas sna teangacha atá ar eolas agat. Déantar an measúnú de réir sé leibhéal tagartha atá sainithe laistigh de Chreatlach Thagartha Eorpach Choiteann do Theangacha. Glactar leis an scála tagartha seo a forbraíodh i gCreatlach Thagartha Eorpach Choiteann do Theangacha i 2001, mar chaighdeán Eorpach chun cumas teanga duine a ghrádú. Baintear úsáid as i gcórais náisiúnta oideachais teanga agus chun teastasú a dhéanamh agus baineann fostóirí úsáid as, chomh maith.

Agus na ceisteanna san iarratas á bhfreagairt agat cuimhnigh gur féinmheasúnú atá i gceist agus nach léiríonn na torthaí ach cuid de do scileanna. Ná déan dearmad gur cluiche é seo! Is agat féin amháin atá a fhios cad é do chumas teanga i ndáiríre.

Má theastaíonn uait tuilleadh eolais a fháil faoin Chreatlach Thagartha Eorpach Choiteann do Theangacha: Foghlaim, Teagasc, Measúnú (Chreatlach Thagartha Eorpach Choiteann do Theangacha) tabhairt cuairt ar an suíomh seo a leanas, le do thoil.

 

Do stiúrthóirí gréasáin: An mbeifeá sásta an cluiche flash seo a chur ar do shuíomh? Bheadh áthas orainn dá mbeifeá. Cuir r-phost chugainn, le do thoil, ag information(at)ecml.at agus tabhair dúinn URL cruinn an tsuímh a bhfuil an cluiche le bheith ar fáil. Níl ag teastáil uainne ach nóta maidir le cóipcheart.

<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/IE/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

Pointí Eolais Teanga
Language trivia
Ceisteanna faoi theanga chomharthaíochta
Déan féinmheasúnú ar do scileanna teanga
Taiscí Teanga
Talk to me!
Animal sounds
Tráth na gCeist faoi Theangacha
Unique words
Celebrities speaking languages
Haileo!
Palindromes
Same word - different meaning
Cluiche Cuimhne
Longest word
Tongue twisters
Idioms of the world
Send a card
Sign language game